VPUB - Văn phòng UBND tỉnh có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016 cao nhất trong các sở, ban, ngành tỉnh

Đăng ngày 22 - 08 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn - Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh giữ số điểm 59,21 (chấm theo thang điểm 62) và có kết quả chỉ số cải cách hành chính cao nhất trong các sở, ban, ngành tỉnh.

Tiếp đó, là Sở Nội vụ đứng thứ 2 với 58,90 điểm; Sở Tư pháp 57,66 điểm; Sở Tài nguyên và Môi trường 56,11 điểm; Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đạt từ 51,46 - 55,80 điểm. Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ và Ban Dân tộc đạt từ 40,92 - 47,43 điểm. Điểm trung bình là 52,41 điểm.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, thị xã Mường Lay có kết quả cao nhất với 58,59 điểm; thành phố Điện Biên Phủ xếp thứ 2 với 56,11 điểm; các huyện Điện Biên, Mường Ảng, Mường Chà, Tuần Giáo đạt từ 51,15 - 55,65 điểm; huyện Tủa Chùa và Điện Biên Đông đều đạt 47,74 điểm; huyện Mường Nhé 39,37 điểm; huyện Nậm Pồ 39,06 điểm. Điểm trong bình là 50,33 điểm.

UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2016 có các giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị, địa phương các năm tiếp theo./.

Đặng Phương

Tin mới nhất

VPUB - Năm 2017, chỉ số CCHC của tỉnh Điện Biên xếp thứ 24/63 tỉnh thành trong cả nước(19/07/2018 5:02 CH)

VPUB - Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức(08/06/2018 10:56 CH)

VPUB – Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017(08/02/2018 8:06 CH)

VPUB - Phòng Cảnh sát Giao thông cải cách thủ tục hành chính vì nhân dân phục vụ(08/11/2017 5:27 CH)

VPUB - Văn phòng UBND tỉnh có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016 cao nhất trong các sở,...(22/08/2017 5:23 CH)

VPUB - Điểm sáng cải cách thủ tục hành chính ở xã Chà Cang huyện Nậm Pồ(30/06/2017 3:12 CH)

VPUB - Hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại Mường Tong(29/06/2017 9:39 CH)

VPUB - Ủy ban nhân dân xã Mường Nhé: Cải cách để phục vụ tốt hơn(14/05/2017 12:18 SA)

VPUB – Tập trung những nội dung dễ gây bức xúc cho người dân, tổ chức(08/04/2017 4:03 SA)

VPUB - Hiệu quả lớn từ dịch vụ bưu chính công ích(02/04/2017 9:48 CH)

Mẫu biểu tổng hợp báo cáo chất lượng cán bộ công chức, viên chức(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình bổ nhiệm cán bộ(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình thành lập hội, tổ chức phi chính phủ(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình giải quyết việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận đối với cán bộ công chức cấp xã,...(13/04/2009 12:00 SA)

Quy trình giải quyết việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận, tuyển dụng đối với cán bộ công...(13/04/2009 12:00 SA)

<< < 1 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°