VPUB - Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII

Đăng ngày 10 - 11 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – Sáng nay (10/11), Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tính đến 31/12/2016, toàn tỉnh có 27.673 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh 8.642 người, cấp huyện 16.191 người và cấp xã, phường, thị trấn 2.840 người. Tỷ lệ người có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên 13.345 người, số cán bộ là đảng viên  trên 12.800 người.

Sau 20 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VII, nhất là khi có Kết luận số 37-KL/TW, ngày 02/02/2009, đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực về chất lượng, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, cụ thể: Cấp tỉnh trình độ chuyên môn đại học tăng 11,81%, trên đại học tăng 4,91%, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên tăng 4,16 %; Cấp huyện trình độ chuyên môn đại học tăng 28,67%, trên đại học tăng 0,17%, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên tăng 3,07%; Cấp xã trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên tăng 32,57%, chưa qua đào tạo giảm 28,72%, trình độ lý luận chính trị tăng 2,69%.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII

Việc nâng cao vai trò, năng lực của người đứng đầu được thực hiện có hiệu quả; công tác đào tạo cán bộ gắn với phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng, phát huy nhân tài, tạo nguồn cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ có cơ hội phát huy trình độ, năng lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những tồn tại , hạn chế khi triển khai Nghị quyết như: Chất lượng cán bộ ở một số địa phương, đơn vị chưa cao; năng lực phẩm chất của một bộ phận cán bộ còn yếu; chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ chuyên trách ở cấp xã còn thấp. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp ở một số địa phương, đơn vị còn chưa đảm bảo yêu cầu về chất lượng, cơ cấu giới tính, độ tuổi, dân tộc; cơ chế phát hiện, tuyển chọn và  tạo nguồn cán bộ còn thiếu...

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, bổ sung nhiều ý kiến về công tác luân chuyển, bổ nhiệm sử dụng cán bộ; công tác đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ nữ; công tác sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số; thực trạng đào tạo, sử dụng cán bộ trẻ...

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV phát biểu Kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn đã ghi nhận việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII được cấp ủy các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện nghiêm túc. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, để đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cấp ủy các cấp cần tập trung vào các nội dung như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm và mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ theo sự chỉ đạo của Trung ương; xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế về cán bộ và công tác cán bộ; đổi mới, triển khai đồng bộ các khâu về đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; việc đổi mới công tác tổ chức cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ phải được tiến hành đồng bộ trong cả hệ thống chính trị. Đồng chí cũng lưu ý cần bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh trong triển khai thực hiện./.

Tin, ảnh: Phạm Hà

Tin mới nhất

VPUB - UBND tỉnh Điện Biên tổ Gặp mặt Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (23/06/2018 1:49 SA)

VPUB - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng tại huyện Điện Biên(20/06/2018 10:07 CH)

VPUB - Điện Biên Tổng kết 10 năm thực hiệnNghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương...(20/06/2018 12:34 SA)

VPUB - Công nhận Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa là đô thị loại V(14/06/2018 9:52 CH)

VPUB - Xác định đường địa giới cần hiệu chỉnh giữa 2 xã Tìa Dình, Sam Kha(14/06/2018 3:40 SA)

VPUB - Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh(13/06/2018 2:11 CH)

VPUB - Tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thay thế cho Luật quản lý, sử dụng Tài sản Nhà...(13/06/2018 2:40 SA)

VPUB - Để người dân thực sự là chủ của rừng(12/06/2018 11:59 CH)

VPUB - Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương...(11/06/2018 8:18 CH)

VPUB - Hội nghị Cán bộ toàn tỉnh(09/06/2018 5:37 CH)

VPUB - Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức(08/06/2018 10:56 CH)

VPUB – Phiên họp tháng 6 tiếp tục bàn về việc giao bổ sung biên chế (08/06/2018 12:00 SA)

VPUB – Khẩn trương xuống địa bàn lấy ý kiến nhân dân, hoàn thiện Dự án(07/06/2018 11:59 CH)

VPUB - Thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 528 tỷ 822 triệu đồng(06/06/2018 11:59 CH)

VPUB - Đoàn công tác Vụ Hành chính - Văn phòng Chính phủ làm việc tại Điện Biên(06/06/2018 11:54 CH)

VPUB – Thảo luận cho ý kiến vào dự thảo báo cáo Phát triển kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2018(06/06/2018 11:53 CH)

VPUB – 12 Dự thảo báo cáo, Dự án trình lấy ý kiến tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2018(06/06/2018 4:55 CH)

VPUB – Dự kiến kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV diễn ra từ ngày 09-11/7/2018(05/06/2018 11:56 CH)

Sẵn sàng đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão(04/06/2018 11:32 CH)

VPUB – Đoàn công tác Văn phòng tỉnh Phông Sa Lỳ nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại Điện Biên(04/06/2018 6:34 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°