VPUB - công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017

Đăng ngày 09 - 10 - 2017
100%

Xem chi tiết nội dung văn bản tại tại đây 

Xem chi tiết nội dung biểu mẫu tại đây

Tin mới nhất

Tờ trình về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018(15/10/2018 9:05 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Xây dựng dự toán thu,...(10/08/2018 6:59 CH)

THYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018(13/07/2018 11:07 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp...(12/07/2018 3:32 CH)

Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và...(31/05/2018 3:44 CH)

Tình hình thực hiện Dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2018(08/05/2018 2:27 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018(07/04/2018 5:46 CH)

VPUB - Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018(05/01/2018 3:14 CH)

VPUB - Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016(05/01/2018 3:11 CH)

VPUB - Báo cáo quyết toán Ngân sách địa phương năm 2016(05/01/2018 3:04 CH)

VPUB - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017, Dự toán và phân bổ dự...(05/01/2018 3:02 CH)

Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018(10/12/2017 9:03 CH)

VPUB - Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2017(10/10/2017 3:08 CH)

VPUB - Công khai Quyết toán ngân sách địa phương năm 2015(10/10/2017 3:08 CH)

VPUB - công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017(09/10/2017 2:50 CH)

<< < 1 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°