Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 10 năm 2017

Đăng ngày 30 - 10 - 2017
100%

PHẦN I- TIN ĐIỆN BIÊN

* Báo Điện Biên Phủ (19/10): Dừng khởi công mới các dự án nhóm C thuộc Chương trình 135 tại huyện Ðiện Biên Ðông

Năm 2017 tổng số vốn Chương trình 135 UBND huyện Ðiện Biên Ðông được giao là 13.887 triệu đồng. UBND huyện đã bố trí tiếp chi cho 10 dự án khởi công mới năm 2016 với tổng số vốn 8.827 triệu đồng (nhu cầu vốn năm 2018 của các dự án trên là 7.464 triệu đồng); dự kiến bố trí 5.600 triệu đồng cho 5 dự án khởi công mới.

Tuy nhiên, trên cơ sở kết quả rà soát danh mục dự án, khả năng cân đối vốn các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công năm 2017 thuộc Chương trình 135 huyện Ðiện Biên Ðông của Sở Kế hoạch và Ðầu tư thì việc bố trí vốn cho các dự án như trên theo đề xuất của huyện Ðiện Biên Ðông sẽ làm kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án khởi công mới năm 2016 quá 2 năm theo quy định. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Ðiện Biên Ðông dừng khởi công mới các dự án thuộc Chương trình 135, năm 2017; nguồn vốn còn lại (5.600 triệu đồng) tập trung bố trí tiếp chi cho các dự án đã và đang thực hiện. Ðồng thời rà soát, cân đối bố trí vốn từ các nguồn vốn khác nhằm triển khai thực hiện dứt điểm các dự án, tránh đầu tư dàn trải, nợ đọng vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện.

 

* Điện Biên TV (20/10): Huyện Điện Biên: Gấp rút hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới năm 2017

Năm 2017, huyện Điện Biên được giao nhiệm vụ có 8 xã phấn đấu đạt chuẩn 19 tiêu chí và cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới. Sau 9 tháng thực hiện xuất hiện nhiều tiêu chí khó thực hiện theo đúng kế hoạch.

Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo huyện Điện Biên về xây dựng nông thôn mới đã tổ chức họp thành viên Ban chỉ đạo, đánh giá sơ lược tình hình thực hiện nông thôn mới của 8 xã nằm trong kế hoạch và xây dựng lộ trình thực hiện cho các xã, đồng thời lựa chọn những thành viên BCĐ có kinh nghiệm để giao nhiệm vụ phụ trách xã.

Lãnh đạo BCĐ huyện vào cuộc với sự quyết tâm cao nhất, hàng tháng đều xuống kiểm tra, nắm tình hình kịp thời tháo gỡ khó khăn cho xã. Để đẩy nhanh tiến độ, ngay trong Qúy II, III năm 2017, UBND huyện đã cân đối ngân sách huyện, phân bổ 6.200 triệu đồng cho 5 xã (Thanh Yên, Thanh An, Thanh Nưa, Mường Phăng, Pom Lót) thực hiện đầu tư các công trình thuộc các tiêu chí chưa đạt; phân bổ 4.500 triệu đồng trích từ nguồn đất đấu giá đất năm 2017 cho 03 xã (Thanh Hưng, Thanh Xương, Thanh Luông) để thực hiện các nội dung còn nợ năm 2016. 

Phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện phát động chương trình ủng hộ xóa nhà tạm, dột nát tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp... trên địa bàn huyện. Sau 2 đợt phát động đã huy động được trên 1.475 triệu đồng vã đã phân bổ cho các xã thực hiện sửa chữa, nâng cấp nhà tạm dột nát cho các hộ gia đình nghèo, chính sách, đặc biệt là các xã phấn đấu về đích năm 2017. Sự vào cuộc quyết kiệt của các cấp ủy Đảng , chính quyền, tổ chức đoàn thể từ huyện đến địa phương đã mang lại kết quả trong thực hiện nhiệm vụ nông thôn mới.

 

Tuy nhiên trong quá trình triển khai, các xã thuộc huyện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, một số tiêu chí khó hoàn thành trong thời gian ngắn mà cần phải lâu dài và sự hỗ trợ ngân sách, chính sách từ Trung ương, tỉnh như: Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư; Tiêu chí số 10 về thu nhập; Tiêu chí số 11 về hộ nghèo; Tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm.. Bên cạnh đó còn gặp khó khăn trong việc huy động được sự đóng góp của người dân trong việc làm nhà văn hóa, đường giao thông, công trình thủy lợi.. do thu nhập người dân còn thấp nên không tham gia đóng góp được.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, thành viên BCĐ huyện sẽ căn cứ nhiệm vụ được phân công theo Quy chế hoạt động, tiến hành rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới từng xã mà đơn vị mình phân công chỉ đạo. Đồng thời khẩn trương hoàn thành hướng dẫn thực hiện tiêu chí theo Thông tư hướng dẫn số 41/ 2013/ TT-BNNPTNT. BCĐ huyện tăng cường lưc lượng giúp các xã triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Bên cạnh đó, với từng tiêu chí có từng giải pháp cụ thể để khắc phục những khó khăn vướng mắc, phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

 

* Báo Điện Biên Phủ (19/10): Pá Khoang khó thực hiện tiêu chí môi trường

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo nông thôn trên địa bàn xã Pá Khoang (huyện Ðiện Biên) đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là thực hiện tiêu chí về môi trường.

Sau hơn 5 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, hầu hết các thôn, bản trên địa bàn xã Pá Khoang đều thấy tiêu chí số 17 về môi trường là một trong những tiêu chí khó đạt nhất. Hiện nay, 21/21 bản chưa được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, rác thải rắn trên địa bàn xã chưa được thu gom, chưa có bãi tập kết rác thải, chưa có hoạt động thu gom rác; người dân vẫn có thói quen nuôi gia súc thả rông và làm chuồng trại gần nhà.

Bản Co Cượm có 58 hộ với trên 260 khẩu thuộc 2 dân tộc Mông và Khơ Mú, trong đó dân tộc Khơ Mú chiếm trên 90%. Bản Co Cượm tích cực hưởng ứng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên tiêu chí môi trường đang là trở ngại lớn trong việc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của bản. Hiện nay bản có trên 200 con trâu, bò, tuy nhiên, đến nay người dân vẫn chưa có thói quen làm chuồng nuôi gia súc, gia cầm xa nhà; khu nuôi nhốt riêng mà vẫn còn thói quen nuôi nhốt dưới gầm sàn.

 Không riêng bản Co Cượm, mà 1 số bản khác trên địa bàn xã Pá Khoang hiện nay cũng đang gặp khó khăn trong thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài thói quen chăn nuôi gia súc dưới gầm sàn, việc thu gom và xử lý rác thải chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp, chất thải phát sinh trong quá trình sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật chưa được thu gom một cách triệt để. Ðiều này không những gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Pá Khoang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép các nội dung cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện quy ước, hương ước của thôn bản bảo vệ môi trường; khuyến khích phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường; phát động các phong trào thi đua đóng góp công lao động để sửa chữa các đường liên thôn, liên bản và vận động nhân dân làm nhà vệ sinh xa nơi ở. Ðể đạt được tiêu chí về môi trường cấp ủy chính quyền xã đang tích cực triển khai nhiều giải pháp, nhằm nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho người dân; từ đó dần thay đổi nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường.

Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này xã Pá Khoang có 100% số bản chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 17% số hộ dân chưa có nhà tắm, nhà tiêu đạt yêu cầu; gần 30% số hộ chưa có chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo. Ðể đạt được tiêu chí môi trường và vệ sinh trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017- 2020, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và người dân xã Pá Khoang.

 

* Báo Điện Biên Phủ (17/10): Điện Biên: Bắt 2 đối tượng vận chuyển 4.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 16/10, lực lượng công an huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đã bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 4.000 viên ma túy tổng hợp.

Vào lúc 13 giờ ngày 16/10, bản Pá Khôm, xã Nậm Lịch, huyện Mường Ảng (Điện Biên), Công an huyện Mường Ảng đã bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng gồm Vừ A Phộng (sinh năm 1995), trú tại bản Huổi Hương, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên (Điện Biên) và Mùa Thị Súa (sinh năm 1991), trú tại bản Nà Nếnh B, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên).

Tang vật thu giữa tại chỗ gồm 20 túi nilon màu xanh bên trong có chứa 4.000 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan.

Trong quá trình vây bắt, đối tượng Vừ A Phộng đã dùng đá tấn công quyết liệt lực lượng Công an làm một chiến sĩ Công an bị thương.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực biên giới, đang trên đường mang vào nội địa tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

 

* Cafe Land (17/10): Dự án 300 tỷ sạt lở ở Điện Biên: Điểm mặt đơn vị thi công, tư vấn phải chịu trách nhiệm

Dự án với tổng số vốn hơn 300 tỷ đồng, nhưng số tiền khắc phục lên đến 250 tỷ đồng. Vậy, đơn vị thi công nào đã để xảy ra việc này?

Dự án San nền, đường giao thông, thoát nước khu tái định cư Chi Luông, Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên được khởi công xây dựng đầu tháng 10/2015 và thực hiện cơ bản hoàn thành cuối tháng 12/2015. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đang đi vào những hạng mục cuối cùng của dự án thì xảy ra sự cố sạt lở. Để sửa chữa, tỉnh Điện Biên dự toán sẽ hết 250 tỷ đồng để khắc phục.

Trong khi tỉnh không còn ngân sách để đối ứng, lãnh đạo tỉnh đã phải về Trung ương xin bố trí vốn để khắc phục sự cố. Như vậy, tổng mức đầu tư dự án đã lên đến hơn 566 tỷ đồng.

Như vậy, việc đội vốn dự án đã xảy ra. Nguyên nhân có "nhân tai" hay "thiên tai" hay kết hợp cả 2 yếu tố vẫn được cơ quan chức năng tỉnh này "ráo riết" tiếp tục xác định. Tuy nhiên, công trình không thể để xuống cấp như vậy được. Cần phải có vốn để tiếp tục bàn giao công trình. Cuối cùng, các cơ quan chức năng ở Trung ương cũng chấp nhận cấp 1 phần vốn trong dự toán đề xuất (250 tỷ đồng) của UBND tỉnh Điện Biên, để tình này khắc phục sự cố một cách nhanh nhất.

Xin gác lại một bên câu chuyện về vốn. Một vấn đề đang được dư luận rất quan tâm đó là, trách nhiệm. Hai chữ trách nhiệm để xảy ra sự cố trên, ai sẽ chịu. Và những vị "quan to, quan nhỏ" nào sẽ phải chịu trách nhiệm liên quan đến vụ việc này.

Theo nguồn tin riêng của Pháp luật Plus, tháng 4/2017 Sở Xây dựng Điện Biên báo cáo UBND tỉnh Điện Biên liên quan đến việc Kiểm điểm, trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan đến sự cố sạt lở ở Khu tái định cư Chi Luông.

Tại bản báo cáo này, nhiều vị "quan lớn, quan bé" lần lượt phải cúi mặt chịu trách nhiệm và nộp phạt hàng chục triệu đồng. Không chỉ vậy, tỉnh Điện Biên cũng chỉ rõ trách nhiệm, sai phạm của các đơn vị có liên quan, cụ thể:

Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Lào Cai là đơn vị tư vấn, khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng công trình. Xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng. Trách nhiệm thuộc về cá nhân ông Nguyễn Quang Phượng (Phó giám đốc công ty, giám đốc dự án); ông Nhữ Tiến Dũng (đội trưởng đội địa chất - thủy văn, chủ nhiệm khảo sát công trình); ông Trần Cao Hùng (trưởng phòng thiết kế, chủ nhiệm dự án); ông Trương Thế Anh (chủ trì thiết kế).

Đối với đơn vị thi công xây dựng là Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Mạnh Quân và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6. Đơn vị này đã để xảy ra vi phạm như chưa có phân tích, đánh giá để có cảnh báo kịp thời những sai sót, bất hợp lý trong hồ sơ khảo sát, thiết kế  nhằm kịp thời ngăn ngừa nguy cơ mấ an toàn cho công trình; chưa thực hiện hết trách nhiệm về Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình quy định tại Mục 7, điều 25 Nghị định số 46/2015-NĐ/CP.

Đối với Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Mạnh Quân - trách nhiệm cá nhân thuộc ông Ngô Xuân Tân (trưởng phòng kỹ thuật); ông Hà Xuân Yên (Chỉ huy trưởng); ông Ngô Quang Long (Cán bộ phòng kỹ thuật).

Đối với Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 - trách nhiệm cá nhân thuộc về ông Bùi Đức Giang (Giám đốc công ty); ông Bùi Đức Thương (Trưởng phòng kỹ thuật); ông Đinnh Văn Hội, ông Nguyễn Đình Duyến (cán bộ phòng kỹ thuật).

Như vậy, có thể thấy rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong việc để xảy ra sự cố liên quan đến Dự án San nền, đường giao thông, thoát nước khu tái định cư Chi Luông, Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Từ đơn vị tư vấn, khảo sát, chủ đầu tư (BQL dự án) cho đến từng cán bộ được tỉnh Điện Biên chỉ rõ trách nhiệm.

Trước đó, cuối tháng 3/2017 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ liên quan đến việc xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể xung quanh sự cố sạt lở, tại văn bản này có nêu rõ:

"Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm về việc xử lý trách nhiệm của các cá nhân và tập thể có liên quan theo đúng quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng hiện hành".

Trong quá trình điều tra, Pháp luật Plus còn ghi nhận có vị lãnh đạo "dính phốt", để xảy ra sai phạm liên quan đến Dự án San nền, đường giao thông, thoát nước khu tái định cư Chi Luông (Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên) còn được "thăng quan tiến chức".

Trách nhiệm, sai phạm cũng đã được chỉ rõ. Nhưng nhiều vị quan vẫn ung dung "ngồi yên vị" trong khi sự cố vẫn chưa được khắc phục triệt để. Tỉnh Điện Biên vẫn phải "ngửa tay" xin Chính phủ hàng trăm tỷ đồng để tái thiết lại dự án, cùng với đó là tìm nguồn lực khác để xử lý sự cố.

 

PHẦN II: TIN TỨC – THỜI SỰ

TIÊU ĐIỂM

* Vietnamnet.vn (17/10): “Khủng bố” văn bản: Doanh nghiệp thấy “hơi buồn”, muốn Thủ tướng thấu hiểu

Công ty Gia Bảo vừa có phúc đáp lại trước ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng công ty gửi quá nhiều văn bản và có nhiều nội dung rất tiêu cực và phản cảm, quy kết tội tham nhũng, lại quả 10%, lợi ích nhóm cho lãnh đạo Bộ và yêu cầu các lãnh đạo từ chức...

Trong công văn gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 16/10, Công ty Gia Bảo cho rằng những đề nghị của công ty này gửi Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đều theo hướng cải cách thủ tục hành chính giảm các giấy phép con và có điều khoản phòng tránh thất thoát cho ngân sách nhà nước phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng về yêu cầu các bộ cắt giảm các giấy phép con.

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao Cục Quản lý đấu thầu xem xét xử lý nhưng tới nay Công ty Gia Bảo vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời là có sửa được hay không?” - Cty này cho biết.

Trước việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn gửi Thủ tướng cho phép không xử lý các văn bản tương tự của doanh nghiệp này, Công ty Gia Bảo cho rằng: Công ty thấy hơi buồn. Bởi vì Công ty Gia Bảo cũng chỉ vì đất nước và mong muốn Bộ Kế hoạch và Đầu tư cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm giấy phép con như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhưng Cục Quản lý đấu thầu lại báo cáo lên Bộ trưởng không đúng sự thật gây ra sự hiểu lầm với Công ty Gia Bảo”.

Vì lý do này, Công ty Gia Bảo đề nghị Thủ tướng xem xét và “thấu hiểu tấm lòng vì đất nước của Công ty Gia Bảo” để có cách nhìn một cách khách quan nhất”.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ về một sự việc hy hữu. Cụ thể, thời gian qua, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên tục nhận được văn bản của 3 Công ty là Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Gia Bảo, Công ty CP Chống ùn tắc giao thông quốc tế, Công ty CP Phòng và tránh thiệt hại ngân sách kiến nghị sửa đổi Nghị định 15/2015/NĐ-CP với nội dung tương tự.

Riêng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được tới 37 văn bản. Công ty Gia Bảo là DN đầu tiên gửi kiến nghị, sau đó một số công dân và DN khác cùng gửi kiến nghị.

Ngoài việc đề nghị sửa Nghị định 15 về hợp tác công tư PPP, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Gia Bảo (DN từng được báo chí đề cập vì có bút phê "Buồn cười quá" gửi Thủ tướng) còn xin đứng ra "thay chân, thế chỗ" Tổng Công ty Đường sắt để làm chủ đầu tư dự án đường sắt đô thị số 1 Ngọc Hồi - Yên Viên, rồi làm sân bay Long Thành,...

 

* Tiền Phong (17/10): Những Bộ nào có số lượng cấp phó vượt quy định?

Chính phủ vừa có báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016. Tổng hợp của Bộ Nội vụ về số lượng Thứ trưởng và tương đương: Tại thời điểm tháng 8/2011 có 122 người, đến tháng 3/2016 tăng lên 135 và sang tháng 12/2016 giảm xuống còn 106.

Trong đó, một số Bộ có số lượng Thứ trưởng nhiều, như Bộ Ngoại giao 7 thứ trưởng, Bộ Công an, Tài chính 6, nhiều Bộ như Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải... đều có 5 Thứ trưởng.

Số lượng Cục trưởng tại các Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ đến cuối tháng 12/2016 là 337, trong đó riêng Bộ Tài chính là 181, Bộ Kế hoạch Đầu tư là 63, Bộ Tư pháp là 57. Ngoài ra, số lượng Phó cục trưởng 767, Vụ trưởng 218, Phó vụ trưởng 593, Giám đốc Sở và tương đương là 1.200, Trưởng phòng và tương đương là gần 4.600...

Qua tổng hợp số lượng cấp phó trong các tổ chức hành chính từ Trung ương đến cấp huyện, cho thấy có sự tăng giảm khác nhau ở các giai đoạn từ trước tháng 7/2011 đến hết 2016.

Cụ thể, ở cấp Thứ trưởng và tương đương có sự tăng giảm qua từng thời kỳ. Đối với cấp Phó Tổng cục trưởng và tương đương, rồi Phó Cục, Vụ trưởng thuộc bộ giảm, ngược lại ở cấp Tổng cục thì tăng dần đều. Tình trạng này cũng xảy ra tương tự đối với cấp sở, huyện và tương đương.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, về cơ bản, số lượng cấp phó tại các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong một số thời điểm tại một số tổ chức, số lượng cấp phó có vượt so với quy định, nhưng chủ yếu là do nguyên nhân khách quan trong việc sắp xếp tổ chức quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và yêu cầu của công tác cán bộ và được các Bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án, lộ trình giảm dần về số lượng theo quy định.

Cũng theo Bộ Nội vụ, tính đến thời điểm 31/12/2016, chỉ còn một số tổ chức có số lượng cấp phó vượt so với quy định, như: Bộ Giao thông vận tải có Cục Quản lý xây dựng đường bộ (4 phó), Cục Quản lý đường bộ cao tốc (4 phó); Bộ Công Thương có Cục Công nghiệp địa phương, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý thị trường (4 phó); Bộ Tài chính có một số vụ, đơn vị thuộc Bộ có số lượng Phó Vụ trưởng vượt quá quy định (Vụ Pháp chế: 5, một số vụ, đơn vị khác: 4)

Tương tự, số lượng phó giám đốc sở hoặc tương đương, phó phòng cấp huyện ở một số địa phương vượt quá quy định của Chính phủ, như: Hải Dương, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Lai Châu, Thừa Thiên Huế, Bạc Liêu...

Qua việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho thấy, do số lượng đầu mối tổ chức bên trong của các cơ quan này tăng khi biên chế cơ bản giữ ổn định và thực hiện chính sách tinh giản biên chế nên số lượng công chức giữ vị trí lãnh đạo quản lý từ cấp phó phòng trở lên trong các tổ chức hành chính cao, dẫn đến mất cân đối giữa số lượng người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý và số công chức tham mưu.

Thống kê của Bộ Nội vụ cho thấy, tỷ lệ công chức giữ chức danh lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên/công chức ở Bộ Công Thương là 3/4, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ là 3/5... Ngoài ra, tỷ lệ này cũng cao ở một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tại một số địa phương, như: tỉnh Hà Giang là 3/4, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Kiên Giang là 1/2...

Điều chỉnh, sắp xếp lại một số cơ quan nhà nước có nhiệm vụ còn giao thoa, trùng lắp về quản lý nhà nước, bảo đảm liên thông về phạm vi, đối tượng quản lý. Quy định cụ thể khung số lượng đầu mối, biên chế, cấp phó và các tiêu chí thành lập tổ chức tổng cục, cục, vụ làm cơ sở để rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để giảm đầu mối, biên chế, lãnh đạo.

Cũng theo báo cáo của Chính phủ, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện (khối Chính phủ quản lý) là gần 270.000 năm 2016. Có 11 địa phương sử dụng vượt biên chế công chức là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An.

Tình trạng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố rất khổng lồ. Cụ thể, tính đến tháng 12/2016, số cán bộ hưởng lương từ ngân sách nhà nước này là gần 1,3 triệu người, trong đó, cán bộ, công chức cấp xã chỉ hơn 234.200 người. Trong khi số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là gần 201.000, hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là hơn 837.600 người.

Vì vậy, tổng quỹ lương của cán bộ, công chức cấp xã và thực hiện khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (đã bao gồm bảo hiểm xã hội và tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng) là hơn 32.4000 tỷ đồng mỗi năm (Trong đó quỹ lương của cán bộ, công chức cấp xã là hơn 19.600 tỷ đồng mỗi năm).

 

* Lao Động (17/10): Mỗi xã phải tinh giản ít nhất được một người

Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trao đổi với Báo Lao Động về vấn đề này, ông Bùi Đức Thụ - Phó Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - cho biết: Nếu mỗi xã trong cả nước tinh giản biên chế được một người sẽ tiết kiệm cho Nhà nước một khoản tiền rất lớn.

Theo ông Thụ, để tinh giản biên chế đối với cấp cơ sở, hiện tại cần căn cứ theo phân cấp chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền... nên xác định vị trí việc làm để sắp xếp lại cán bộ cho gọn nhẹ. Hiện nay, cả nước có hơn 11.000 xã, phường, thị trấn, chỉ cần mỗi đơn vị cấp xã tăng lên một người thôi thì sẽ có thêm hơn 11.000 người nữa hưởng lương, như vậy ngân sách chi cho quỹ lương sẽ tăng lên rất lớn. Và nếu mỗi xã tinh giản biên chế một người thì sẽ giảm chi cho ngân sách nhà nước một khoản tiền rất lớn. Bên cạnh đó, cần tổng kết việc thực hiện khoán biên chế ở một số đơn vị, vừa tiến hành cải cách tiền lương ở đơn vị đó, từ đó nhân rộng ra trong phạm vi cả nước.

Ông Thụ thừa nhận số biên chế công chức, viên chức Nhà nước có chỉ tiêu hạn chế, nhưng trong những năm qua, số người dự thi rất nhiều. Do nhiều nguyên nhân, nhưng chung quy lại vẫn là việc đào tạo bậc Đại học và trên Đại học, sau Đại học rất nhiều cả trong và ngoài nước, nhưng khả năng bố trí có công ăn việc làm của khu vực Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước trong những năm vừa qua rất hạn chế. Do vậy, khả năng thất nghiệp đối với người được đào tạo rất lớn, do cung lớn hơn cầu.

Bên cạnh đó là do cơ cấu đào tạo bất hợp lý, thừa thầy thiếu thợ. Điều này đã được phát hiện qua nhiều năm nhưng chưa khắc phục được. Một nguyên nhân nữa như đội ngũ người lao động trong cơ quan Nhà nước được pháp luật bảo hộ tốt hơn đối với các thành phần kinh tế ngoài nhà nước, đặc biệt ngoài quốc doanh, các doanh nghiệp nước ngoài quan hệ chủ thợ nên quyền bình đẳng, quyền người lao động chưa được đảm bảo. Ngoài ra, người lao động ở khu vực Nhà nước lương thấp nhưng có thêm thu nhập khác, như chế độ phụ cấp, trợ cấp ngoài lương vẫn có.

Theo ông Thụ, cần phải tổng hợp lại thu nhập thực tế của người lao động trong từng khu vực, trên cơ sở tổng hợp đầy đủ và đánh giá, so sánh giữa các khu vực, thu nhập của khu vực nhà nước so với các thành phần kinh tế tăng, giảm như thế nào, mới có chính sách phù hợp. Từ đó, sẽ trả lời được đầy đủ chính xác câu hỏi, vì sao lương công chức thấp mà người lao động vẫn muốn đổ xô vào Nhà nước.

 

* Lao Động (18/10): Văn hóa phát ngôn của quan chức đang “có vấn đề”?

Quan chức, cán bộ, cũng là một trong những “người của công chúng”; các phát ngôn của họ được công chúng đặc biệt quan tâm và nhìn ở nhiều góc độ. Vì vậy, văn hóa phát ngôn cần được xem như cấu thành năng lực của cán bộ, quan chức. Dư luận đã nhiều phen “dậy sóng” với những phát ngôn “sốc” của quan chức. Ngày 15/10, những phát ngôn của ông Nguyễn Minh Mẫn - Quyền Vụ trưởng Vụ 3, Tổng Thanh tra Chính phủ tại buổi họp báo, cung cấp thông tin việc ông không xúc phạm, mạt sát phóng viên báo chí, tiếp tục bị dư luận phê phán. 

Mặc dù được tổ chức để “chữa cháy” cho những phát ngôn “hớ hênh” tại buổi công bố quyết định thanh tra tại Đại học Quốc gia TPHCM ngày 28/9/2016, nhưng buổi họp báo của ông Nguyễn Minh Mẫn không những không dẹp được dư luận, mà càng làm tai tiếng thêm.

Đây không chỉ là vấn đề sơ hở trong phát ngôn mà thể hiện quan điểm, cách nhìn, lề lối ứng xử, làm việc của một cán bộ cao cấp, rất đáng lo ngại.

Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Quận 1, TPHCM - cũng đã phải viết thư trần tình về phát ngôn của ông đối với một lái xe vi phạm “Mình sống ở Quận 1 là phải biết luật, chấp hành luật, còn không thì về rừng U Minh sống”.

Lời nói, phát ngôn, dù trong hoàn cảnh nào, đều thể hiện trí tuệ, nhận thức, quan điểm, nhân cách, cá tính của con người. Đối với quan chức, cán bộ, lại càng hết sức quan trọng, vì cán bộ là đại diện cho cả một tổ chức, đơn vị, tập thể, địa phương… Cha ông đã nói “Một lời nói ra, bốn ngựa đuổi theo không kịp” để răn dạy mỗi người cần hết sức thận trọng trong phát ngôn.

Ngày nay, với sự phát triển của các phương tiện kỹ thuật, những lời nói, phát ngôn (bằng văn bản) của các cá nhân, trong mọi hoàn cảnh, đều có thể được lưu lại. Đã không ít quan chức, cán bộ dính “phốt” và lao đao vì phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội, hoặc qua trao đổi, tin nhắn điện thoại.

Tuy nhiên, một thái độ cực đoan khác cần phê phán là cán bộ né tránh phát ngôn, không có ý kiến trước các sự việc liên quan, có trách nhiệm. Cần hiểu rằng, phát ngôn của quan chức cũng là một dạng hành động và có tác động không nhỏ đối với dư luận, nhân dân. Những phát ngôn tiêu cực có tác động lớn thì những phát ngôn tích cực, đúng thời điểm cũng có sức lan tỏa, động viên rất lớn, góp phần thúc đẩy tiến trình giải quyết vụ việc, tạo niềm tin cho dư luận.

Thiết nghĩ, cần xem văn hóa phát ngôn, kỹ năng nói trước công chúng là một bộ môn quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Và cái quan trọng không phải là cẩn thận, né tránh, ẩn mình, hay khoa trương, sáo rỗng, mà mỗi cán bộ cần bồi dưỡng về trí tuệ, nhận thức, rèn luyện về nhân cách để ngày càng hoàn thiện, xứng đáng với trọng trách và niềm tin của người dân.

 

* TVPL (20/10): Chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 10/2017

Từ ngày 11 – 20/10/2017, nhiều chính sách mới về thương mại, tài chính, ngân hàng,... bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó, nổi bật là: 

1. Hướng dẫn nhận thưởng bằng ngoại tệ cho người nước ngoài chơi tại casino

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 10/2017/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.
Theo đó, người chơi nước ngoài khi tham gia các loại hình trò chơi có thưởng tại điểm kinh doanh casino thì việc nhận và sử dụng tiền trả thưởng bằng ngoại tệ được quy định như sau:

-  Trường hợp nhận bằng tiền mặt:

+ Được bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép (NH) hoặc Đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép lấy đồng Việt Nam;

+ Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài qua NH;

+ Được cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài;

+ Nộp vào tài khoản (TK) thanh toán bằng ngoại tệ mở tại NH.

- Trường hợp nhận bằng chuyển khoản thì số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ TK chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang TK thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại NH hoặc TK mở tại nước ngoài.


 

2. Quy định về thủ tục đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm

Nội dung này được quy định tại Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm có hiệu lực từ ngày 15/10/2017. Theo đó, việc đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm được thực hiện theo thủ tục sau:

- Người yêu cầu đăng ký sử dụng mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm, tài khoản đăng ký trực tuyến truy cập vào hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm để kê khai nội dung đăng ký;

- Hệ thống đăng ký trực tuyến xác nhận kết quả đăng ký biện pháp bảo đảm cho người yêu cầu đăng ký trên giao diện của hệ thống;

- Cơ quan đăng ký gửi 01 văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm có xác nhận của cơ quan đăng ký đến người yêu cầu bằng một trong các phương thức: trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc thỏa thuận khác.

3. Bổ sung thêm quy định về giao nhận tiền mặt trong ngành Ngân hàng

Thông tư 12/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2014/TT-NHNN về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá có hiệu lực từ ngày 16/10/2017. Theo đó, bổ sung thêm 02 trường hợp giao nhận tiền mặt theo bao, hộp, thùng nguyên niêm phong trong ngành Ngân hàng như sau:

- Giao nhận tiền mặt loại mệnh giá từ 50.000 đồng trở xuống theo lệnh điều chuyển giữa các kho tiền Trung ương với nhau; giữa kho tiền Trung ương với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định và ngược lại;

- Giao nhận tiền mặt trong nội bộ kho tiền Trung ương; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định.

4. Điều chỉnh hồ sơ vay vốn hỗ trợ tạo việc làm của cơ sở sản xuất, kinh doanh

Từ ngày 15/10/2017, Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm tại Nghị định61/2015/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Theo đó, giấy tờ chứng minh cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng ưu tiên vay vốn hỗ trợ tạo việc làm bao gồm:

- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của những người lao động là người dân tộc thiểu số; (So với quy định hiện hành thì quy định mới đã cho phép nộp bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người lao động thay cho bản sao CMND/hộ chiếu trong hồ sơ)

- Danh sách lao động là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số;

- Bản sao giấy xác nhận khuyết tật của người lao động là người khuyết tật do UBND xã cấp;

- Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của người lao động.

 

CHỈ THỊ MỚI

* Dân Trí (17/10):  Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm hành vi gây rối tại trạm BOT

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có công văn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp để tiếp tục đầu tư xây dựng, quản lý khai thác có hiệu quả các dự án BOT giao thông.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tập trung rà soát điều chỉnh, bổ sung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông từng lĩnh vực. Đồng thời, phối hợp xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng, trong đó có đầu tư theo hình thức PPP, đặc biệt là cơ chế huy động vốn của các tổ chức tín dụng cho phát triển hạ tầng giao thông; các chính sách đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước để hỗ trợ cho việc giảm thời gian thu phí của các dự án. Quản lý tốt công tác khai thác, sử dụng các công trình giao thông, đặc biệt công tác quản lý việc thu phí, kiểm soát giá phí.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm quản lý chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả đầu tư các dự án PPP. Nghiên cứu, quy định cụ thể quyền lựa chọn của người sử dụng hạ tầng, dịch vụ trong chính sách đầu tư PPP.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, ban hành tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (trong đó nghiên cứu, đánh giá sự hợp lý, cơ sở khoa học của quy định khoảng cách giữa hai trạm).

Bộ Công an chỉ đạo Công an địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương liên quan xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng để gây rối an ninh, trật tự tại các trạm thu giá dịch vụ để chống ùn tắc giao thông, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

 

 * VOV.vn (17/10): Thủ tướng yêu cầu cán bộ tín dụng chính sách phải sát dân, gần dân

          Chiều 16/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002-2017.

Thủ tướng cho rằng, hiện cả nước vẫn còn 1,9 triệu hộ nghèo và 1,3 triệu hộ cận nghèo, nhất là các vùng sâu, vùng xa. Do đó, tín dụng chính sách vẫn có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, là một xung lực tạo bình đẳng và giảm nghèo bền vững.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu: “Tín dụng chính sách hay cán bộ làm tín dụng chính sách, hay hệ thống làm tín dụng chính sách nhất thiết phải gần dân, sát dân. Phải nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để đáp ứng tốt hơn, phù hợp nhu cầu của người vay vốn.

Tôi cũng đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng cần tiếp tục phát triển theo hướng ổn định, bền vững, bảo đảm thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới”.

Thủ tướng cũng chỉ ra 7 việc mà các bộ ngành, địa phương và Ngân hàng chính sách xã hội cần phải thực hiện. Trong đó cần đề xuất các giải pháp tăng nguồn lực và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng xã hội.

Thủ tướng cho biết: “Lần đầu tiên Chính phủ đã kiến nghị Quốc hội ghi kế hoạch trung hạn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội với con số là 21.000 tỷ đồng trong 5 năm. Chính phủ quan niệm rằng đầu tư cho Ngân hàng Chính sách Xã hội, cho đối với người nghèo là đầu tư cho phát triển. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước có giải pháp tiếp tục tăng cường nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách”.

Cùng với đó, các bộ, ngành cần nghiên cứu các đề xuất của các địa phương để kịp thời điều chỉnh chính sách tín dụng về đối tượng, mức cho vay đảm bảo phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và đáp ứng cơ bản vốn tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương cần có nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương bền vững. Do đó cần quan tâm bố trí vốn ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ địa điểm, thiết bị, phương tiện làm việc cho ngân hàng hoạt động.

 

TƯ DUY MỚI – CÁCH LÀM HAY 

* Báo Nghệ An (17/10): “Thùng rác thải đa dụng” ở mỗi gia đình – cách làm hiệu quả ở Nghệ An

Với chi phí khoảng 500.000 đồng, mỗi hộ dân ở Nghĩa Đàn có một hố xử lý rác đảm bảo môi trường vô cùng hiệu quả. Mô hình này còn góp phần tích cực nâng cao nhận thức cho người dân, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp.

Trước đây, người dân một số xã vùng sâu vùng xa của huyện Nghĩa Đàn có thói quen xả rác tại các điểm công cộng, ven đường, mương máng... Vì thế, trên địa bàn hình thành các bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan làng xã.  Vào năm 2014 - 2015, huyện Nghĩa Đàn chọn 2 xã Nghĩa Mai và Nghĩa Sơn làm điểm để xây dựng mô hình xử lý rác thải tại hộ gia đình.

Sau khi phát động, triển khai mô hình, người dân đã ý thức được vấn đề bảo vệ môi trường có tác dụng đến sức khỏe và cuộc sống của mình nên mỗi gia đình tích cực giữ gìn vệ sinh từ trong nhà ra đường làng, ngõ xóm, đến tận các chân ruộng.

Ông Nguyễn Thế Vang ở xóm 7B, xã Nghĩa Mai cho biết: "Trước đây, người dân vứt rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường. Từ khi vận động bà con xây hố rác đốt tại nhà, vấn đề vệ sinh môi trường được đảm bảo. Các gia đình gom rác lại, 3 - 4 ngày đốt 1 lần đảm bảo vệ sinh môi trường trong thôn xóm".

Theo ông Nguyễn Thế Lực - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Sơn hiện mô hình đã nhân rộng 9/9 xóm; hàng tuần, công tác vệ sinh, thu gom rác thải tại các cụm dân cư được người dân duy trì đều đặn. Thành công từ mô hình trên, hiện rất nhiều xã trên địa bàn Nghĩa Đàn đã nhân rộng mô hình hình xử lý rác thải nơi công cộng.

 

* Báo Tây Ninh (17/10): Tây Ninh: Hiệu quả mô hình “Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND”

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) và Chương trình hành động của tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ năm 2009, Tây Ninh thực hiện mô hình nhất thể hoá chức danh Bí thư đồng thời làm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Qua gần 10 năm áp dụng mô hình này, kết quả cho thấy có nhiều ưu điểm nổi bật.

Ông Võ Hồng Sang, Bí thư - Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết, ông ngụ ở xã Thạnh Tây và trước đây từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Thạnh Tây một nhiệm kỳ. Hai năm nay, ông được điều về xã Tân Lập, kế tục người tiền nhiệm đảm trách vai trò Bí thư, đồng thời là Chủ tịch UBND xã Tân Lập. Qua hai năm giữ chức vụ “hai trong một” này, ông nhận thấy “chưa có vấn đề gì vướng mắc; mọi hoạt động đang phát huy rất tốt”.

Theo ông Sang, mô hình này có nhiều ưu điểm như, người lãnh đạo xã vừa là cán bộ của Đảng vừa là công chức Nhà nước nên có điều kiện nắm bắt được nhiều thông tin, từ đó xử lý, điều hành công việc tốt hơn, ý kiến chỉ đạo được tập thể chấp hành cao hơn. Về mặt nhân sự, tinh giản được một biên chế, góp phần tiết kiệm ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, ông Sang cũng nhìn nhận, cùng một lúc đảm nhận hai trọng trách nên áp lực công việc cao hơn. Vừa phải không ngừng nghiên cứu những chủ trương, nghị quyết của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, vừa phải đầu tư suy nghĩ tìm phương cách thực hiện những chủ trương, nghị quyết đó sao cho đạt hiệu quả tốt nhất. Cho nên, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương cũng cao hơn.

“Hầu như hằng tuần, ngoài thời gian làm việc ở cơ quan, thứ bảy, chủ nhật nào tôi cũng có mặt ở các chốt biên giới để nắm bắt tình hình an ninh trật tự vùng biên, để có hướng chỉ đạo sát tình hình”, ông Sang cho hay. Bên cạnh đó, để thực hiện tốt vai trò bí thư - chủ tịch, sự hỗ trợ của cấp phó là rất cần thiết.

“Vừa làm Bí thư vừa làm Chủ tịch phải mất nhiều thời gian nghiên cứu, điều hành, chỉ đạo, ít khi trực tiếp thực thi công việc, chủ yếu là kiểm tra, giám sát, nhắc nhở. Vì vậy, các cấp phó, bên khối Đảng cũng như bên chính quyền phải là những người thật sự giỏi mới giúp mình hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ”, ông Sang nói.

Qua 8 năm thực hiện mô hình nhất thể hoá, xã Tân Lập có nhiều thay đổi rõ rệt. Từ năm 2011 đến nay, Tân Lập đã đạt và luôn giữ vững danh hiệu xã văn hoá; năm 2015, được công nhận xã nông thôn mới; công tác chính quyền, nhiều năm HĐND, UBND hoàn thành tốt nhiệm vụ; công tác Đảng, bình quân hằng năm có 94,85% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và 5,15% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo ý kiến cá nhân ông Sang: “Mô hình nhất thể hoá tại địa phương đang phát huy tốt”.

 

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ – HỘI NHẬP

* Dân Trí (17/10): Chính sách có tháo gỡ cho doanh nghiệp nhưng thực thi “quá nhẫn tâm”

"Các chính sách đối với đầu tư luôn đổi mới, Thủ tướng và các bộ ngành đã quyết liệt vào cuộc để đưa ra các chính sách như Nghị quyết 35, Nghị quyết 19 mong sao tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, vấn đề thực thi chính sách của chúng ta quá nhẫn tâm".

Đây là chia sẻ của bà Hương Vũ, Phó Tổng giám đốc Công ty Kiểm toán Ernst & Young (E&Y) Việt Nam tại Tọa đàm trực tuyến: "Định hướng thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong thời gian tới" được tổ chức sáng 17/10 tại Hà Nội.

Vị Phó Tổng Giám đốc E&Y dẫn chứng: Một DN FDI tại Việt Nam khi nhập khẩu phải trả thuế nhập khẩu cho phía Việt Nam, đại diện trung tâm phân tích đưa ra mã số khác với mã số của Hải quan, dẫn đến mức thuế khác nhau. Các đoàn kiểm tra vào và bác bỏ toàn bộ kết luận trước đó, đồng thời áp mức thuế suất 10% và yêu cầu nếu không nộp thuế sẽ đình chỉ hàng tại cảng không cho kinh doanh.

Cuối cùng DN buộc phải nộp thuế trước rồi đi kêu cứu cơ quan chức năng, sau 1 đến 2 năm, Tổng cục Hải quan kết luận DN đúng. Khi đó DN đã đóng thuế 1 - 2 năm vậy ai sẽ trả lãi cho số tiền đó của DN?

Cũng theo bà Hương Vũ: “Các chính sách đối với đầu tư luôn đổi mới, Thủ tướng và các bộ ngành đã quyết liệt vào cuộc và đưa ra các chính sách như Nghị quyết 35, Nghị quyết 19 để làm sao để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, phải ngồi trực tiếp mới thấy họ khó khăn như thế nào. Vấn đề thực thi chính sách của chúng ta “quá nhẫn tâm”.

Đại diện E&Y cho rằng, các chính sách cần phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn nhưng cũng phải đo hiệu quả thực thi. "Nhiều cơ quan có đường dây nóng, nhưng chỉ nóng được vài tuần sau đó nguội lạnh không ai nghe cả", bà Hương nói.

Theo bà Hương, các DN đầu tư vào khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc (Hà Nội) dù được Chính phủ và Hà Nội ưu đãi, khuyến khích nhưng các DN đang bị đang vướng trên, mắc dưới. "Theo chính sách của Nhà nước, đầu tư 200 triệu USD vào khu công nghiệp Công nghệ cao Hòa Lạc sẽ được hưởng ưu đãi. Tôi đồng hành cùng nhà đầu tư tìm ra công thức tính tổng số vốn đầu tư nhưng đến nay chưa có giải đáp. Vấn đề là dựa vào tổng số vốn đầu tư, vốn góp hay cộng vốn vay trong bao nhiêu năm, hiện vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Bên cạnh đó, Nghị định đưa ra nhưng chưa có thông tư hướng dẫn", bà Hương Vũ chia sẻ.

Theo bà Hương: Khi đưa ra những điều kiện thu hút, thì cần có tiêu chí đánh giá để các nhà đầu tư không bị sốc khi bị hậu kiểm. "Khi nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cách đây 15 năm, cơ quan cấp phép ghi rõ ưu đãi đầu tư. Tuy nhiên, khi thanh kiểm tra, cơ quan thuế lại cho rằng ưu đãi đưa ra như vậy là cao hơn so với thực tế lúc bấy giờ. DN ngã ngửa bởi họ coi giấy phép đầu tư là mang tính pháp lý cao nhất", bà Hương nói.

Phó Tổng E&Y Việt Nam khẳng định: Các DN FDI sợ nhất là chính sách hồi tố, bắt lỗi và bắt trả lãi của bộ ngành Việt Nam. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài cần tuyệt đối giữ các cam kết như những gì Chính phủ đã cam kết với Nhà đầu tư, để DN ngoại không sợ rủi ro chính sách và sự thay đổi chính sách của Việt Nam".

 

* Lao Động (17/10): “Sát thủ” của doanh nghiệp

Năm 2016, Thanh tra tỉnh Nghệ An công bố kết luận thanh tra về tài chính, thu chi đối với 59 doanh nghiệp (DN) xây dựng cơ bản trên địa bàn. Các DN này nợ các khoản thuế, phí chưa nộp vào ngân sách hơn 46 tỉ đồng. Nhưng, Ngân sách nhà nước chưa thanh toán cho phần khối lượng các DN đã hoàn thành lên tới hơn 924 tỉ, gấp hơn 20 lần.

Tình trạng này không phải chỉ có ở Nghệ An và là nỗi ám ảnh của nhiều DN xây dựng cơ bản. Bị nợ nần với số tiền lớn, DN gặp rất nhiều khó khăn, đứng trước nguy cơ phá sản, bị kiện cáo; quyền lợi người lao động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Khi DN nợ thuế, phí, bảo hiểm thì bị “bêu” tên trên báo chí, bị xử phạt, khởi kiện… nhưng khi DN bị Nhà nước nợ, thì họ chỉ biết “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Đương nhiên là DN cũng có quyền khởi kiện Nhà nước, nhưng nếu làm thế, thì họ sẽ hết cửa làm ăn. DN chỉ biết kiến nghị, đề xuất, trực tiếp hoặc thông qua các buổi làm việc, đối thoại. Tuy nhiên, ngân sách nhiều địa phương cũng gặp khó khăn. Một số địa phương khi lãnh đạo mới lên, không đồng ý trả nợ cho dự án mà lãnh đạo tiền nhiệm phê duyệt.

Nguyên nhân của tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản là do yếu kém, thiếu tầm nhìn trong công tác quy hoạch, tính toán, phê duyệt, cho thi công các dự án chưa thực sự cấp bách trong điều kiện ngân sách khó khăn, hoặc không cân đối được nguồn tiền nhưng vẫn tiến hành, một số thì vừa làm vừa “chạy” vốn. DN cần dự án để có công ăn việc làm, thu nhập, còn một số cán bộ “thích” dự án vì “hoa hồng” mà nó đem lại, tỉ lệ thuận với mức đầu tư. Đã hình thành một số DN xây dựng có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo địa phương, nảy sinh tình trạng vi phạm trong quy trình đấu thầu, thi công, quản lý dự án, phát sinh nhiều hệ lụy. Đã có không ít DN ngậm đắng nuốt cay, ôm nợ vì tin vào lời hứa miệng của lãnh đạo địa phương.

Để hạn chế “cục máu đông” nợ xấu làm DN điêu đứng, cần làm tốt công tác quy hoạch, quản lý dự án, ngăn chặn các dự án không thực sự cấp bách, có tính chất lợi ích nhóm, tình trạng “vung tay quá trán” trong phê duyệt, thi công dự án. Xử lý nghiêm các sai phạm, quy trách nhiệm cụ thể cho cán bộ phê duyệt dự án lãng phí, kém hiệu quả, để nợ nần kéo dài; và cân đối, bố trí nguồn ngân sách để trả nợ cho DN.

 

* Baodauthau.vn (16/10): Bộ Công Thương đã cắt giảm 22% điều kiện đầu tư, kinh doanh

Báo cáo tại cuộc họp Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương vào sáng 13/10, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, hiện số lượng điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công Thương ước tính đã cắt được 22% nên kế hoạch cắt giảm toàn bộ sẽ hoàn thành và trình Chính phủ chậm nhất vào cuối tháng 10 này.

Theo ông Tân, quan trọng nhất là cắt giảm và đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, kiên quyết bám sát phương án theo Quyết định 3610A về việc loại bỏ 675 điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công Thương.

Phát biểu tại Cuộc họp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh 5 nguyên tắc căn bản để Bộ Công Thương tiến hành cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh. Cụ thể là: hướng tới chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; dựa trên nền tảng quan trọng là các cam kết hội nhập quốc tế mà Việt Nam cam kết tham gia; bám sát vào Luật Đầu tư; dựa trên đánh giá về các nguồn lực của cơ quan quản lý, các cấp địa phương; đảm bảo tính khả thi và cuối cùng là gắn với cải cách hành chính.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng khẳng định, 675 điều kiện đầu tư kinh doanh được Bộ Công Thương đề xuất cắt giảm sẽ chẳng nói lên điều gì nếu việc cắt giảm ấy không mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

 

BÌNH LUẬN – NHẬN ĐỊNH 

* Pháp Luật TPHCM (17/10): Lo cho dân thì phải đội sớ lên cấp trên mà trình!

Dân chưa hài lòng với chính quyền là do cán bộ chưa đặt mình vào những bức xúc, khó khăn của người dân để tìm cách giải quyết thấu đáo…

Tại cuộc tiếp xúc với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân hôm 15-10, cử tri Nguyễn Chí Nam, cựu Bí thư huyện Hóc Môn, đã nói như thế khi phản ánh về tình trạng đất nông nghiệp bỏ hoang, không được khai thác, sử dụng hiệu quả trên địa bàn, chuyện người dân muốn cất nhà phải đi xin xỏ quanh năm...

“Cán bộ các sở, ngành của TP và ở Hóc Môn thấy đất bỏ hoang trong lòng có xao xuyến không?... Nếu thực sự lo cho dân thì phải đội sớ lên cấp trên mà trình!” - ông nói.

Trong buổi tiếp xúc này, cử tri cũng phản ánh với Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tình cảnh dự án treo hơn chục năm, thậm chí treo 20 năm và đã được xóa treo nhưng những quyền lợi thiết thân của người dân vẫn bị treo tiếp bởi phải chờ quyết định của cấp trên!

Chia sẻ với nỗi bức xúc của người dân, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thẳng thắn chỉ rõ: “Dân chưa hài lòng với chính quyền, chưa tin chính quyền là do cán bộ chưa gần dân, chưa lắng nghe dân, chưa đặt mình vào những bức xúc, khó khăn của người dân để tìm cách giải quyết thấu đáo…”.

Tình trạng “chưa đặt mình vào những bức xúc, khó khăn của người dân để tìm cách giải quyết thấu đáo” không phải hiếm lạ ở nước ta, điển hình là vụ cấp giấy chứng tử ở phường Văn Miếu (Hà Nội) gây xôn xao dư luận thời gian gần đây. Ngay cả những nội dung mà cử tri huyện Hóc Môn, Củ Chi bức xúc nêu trên cũng không phải mới mà đã được nêu ra tại nhiều cuộc tiếp xúc với lãnh đạo TP.

Tôi còn nhớ một lần trước đây, khi nghe cử tri phản ánh về những nội dung tương tự, một vị lãnh đạo TP cũng đã phải thốt lên: “Các ông hãy đặt địa vị của mình là người dân ở trong đó suốt 10 năm nay không được làm nhà. Các ông thử chui vào nhà dân bao nhiêu năm nay không được sửa chữa trong khu vực quy hoạch sống thử xem có chịu được không?”...

Có thể kể ra nhiều ví dụ về chuyện “dân cần nhưng quan chưa vội” như thế. Thực tế thì cán bộ lúc nào cũng có đầy đủ lý do để giải thích cho việc chậm trễ giải quyết công việc cho dân. Toàn những lý do có lý cả, chỉ có quyền lợi của dân là bị treo, bị chậm.

Một khi những quyền lợi chính đáng của người dân cứ liên tục bị treo, bị chậm thì khó có thể nói người dân hài lòng về chính quyền, về cán bộ của mình được. Mà để giải quyết được điều này thì mỗi cán bộ phải đặt mình vào vị trí của người dân để tìm mọi cách giải quyết việc của dân. Xin đừng thờ ơ, vô cảm với những lý do “đúng quy trình”!

 

* Dân Trí (17/10): Ngạc nhiên về một công văn “lạ” ở Quảng Ninh

Người viết bài này vẫn không khỏi băn khoăn, lý do gì khiến ông Giám đốc Sở GTVT Quảng Ninh lại “liều” đến mức thế nhỉ và liệu Quảng Ninh có thiếu “nhân tài” đến thế không?

Xin nói luôn, đó là công văn của Sở GTVT Quảng Ninh đề nghị UBND tỉnh này xin cho hai cán bộ được tại vị thêm một năm do ông Vũ Văn Khánh - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh ký.

Ông Vũ Văn Khánh gửi công văn để xin cho ông Nguyễn Văn Thống, Trạm trưởng Trạm Quản lý vận tải quá cảnh đường bộ Việt - Trung và ông Lê Hồng Thắng, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh được tại vị đến năm 2018.

Lí do mà ông Vũ Văn Khánh đưa ra là vì Sở này đang rất cần một lãnh đạo trạm có năng lực, giàu kinh nghiệm để triển khai nhiệm vụ tại các cửa khẩu Hoành Mô (huyện Hải Hà), cầu Bắc Luân...

Còn lí do đưa ra đối với trường hợp ông Lê Hồng Thắng là bởi ông Thắng đang giữ trọng trách quản lý tới 90 cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn; chưa kể sắp tới còn chuẩn bị tiếp nhận thêm tới 52 cảng, bến thủy nội địa từ Cục Đường thủy nội địa bàn giao nên việc giữ lại ông Thắng để giải quyết những vướng mắc cho việc bàn giao là rất cần thiết.

Công văn cũng đề cập đến tầm quan trọng của ông Thắng hiện đang tham mưu giúp việc cho Phó Giám đốc Sở, Tổ trưởng của Tổ công tác tỉnh về thực hiện rà soát quy định tiêu chuẩn quản lý phương tiện, tàu du lịch vận chuyển, lưu trú trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Ngay lập tức, nhiều bạn đọc bày tỏ sự ngạc nhiên về nội dung công văn này như bạn Vinh Nguyễn viết: “Đã là tổ chức thì việc luân chuyển cán bộ phải có kế hoạch và quy trình rồi. Ai đi, ai đến thay đều phải rõ ràng chứ? Xin ở lại một năm nữa để làm gì nhỉ?”.

Bạn Nguyễn Xuân Dũng bày tỏ: “Nếu quả thực Quảng Ninh thiếu người như vậy, cả nước vô số nhân tài sẵn sàng ngồi vào vị trí đó đấy…”.

Bạn Hà Trọng Lượng băn khoăn: “Chắc là Quảng Ninh hết cán bộ làm được việc rồi nên Giám đốc Sở GTVT mới xin UBND tỉnh để hai vị cán bộ này lại. Mai kia, hai vị cán bộ này nghỉ hưu không biết lấy ai làm thay?!”…

Việc nhiều bạn đọc bày tỏ sự băn khoăn là có lý của nó. Người viết bài này chỉ ngạc nhiên, chết thật, sao giữa lúc “nước sôi, lửa bỏng”, Hội nghị Trung ương đang bàn “nát nước, nát cái” về công tác xây dựng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị nhằm giảm bộ máy công chức đang “khổng lồ”, “dân nào nuôi nổi” như lời của ông Trần Du Lịch mà ông Khánh lại đưa ra đề nghị này thì quả là… “ngạc nhiên chưa?”.

Cái công văn này còn gián tiếp nói lên rằng lãnh đạo ở đây chưa hoàn thành một nhiệm vụ rất quan trọng là đào tạo, bồi dưỡng lực lượng kế cận, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ. Với lại, cơ quan này xin được, cơ quan kia cũng xin được, từ đó tạo một tiền lệ xấu trong công tác cán bộ vốn đã nhiều khúc mắc hiện nay.

Không khó để đoán rằng, đề xuất của Giám đốc Khánh sẽ bị UBND Quảng Ninh từ chối bởi nhiều lý do, trong đó đặc biệt là tại Diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 6 hôm 11/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Rà soát, quy định chặt chẽ hơn về biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức; chú ý quy định số lượng cấp phó tối đa của mỗi tổ chức phù hợp với đặc điểm của từng cấp, từng ngành, tùng địa phương”.

 

* Dân Trí (19/10): Chỉ 9% bộ ngành tiếp dân, làm sao dân không khiếu kiện

Luật đã có qui định các bộ ngành phải công bố lịch tiếp dân của người đứng đầu, nhưng trên thực tế việc này được thực hiện một cách “được chăng hay chớ”, với con số lên đến 20/22 bộ ngành không công bố lịch tiếp dân, như vậy số bộ ngành có lịch tiếp dân chỉ đạt khoảng 9%.

9% là con số không chỉ phản ánh việc thực hiện qui định, chức trách, nhiệm vụ… 9% ấy là con số nói về sự lắng nghe dân, nắm bắt tâm tư và những ý kiến phản ánh của người dân.

Mà ngày nay, những ý kiến đó, đa phần là những bức xúc, phản ánh những bất hợp lý, sự tắc trách mà người đứng đầu các bộ ngành, cơ quan nhà nước nếu được biết, nắm bắt rõ, sẽ sớm tháo gỡ tạo môi trường sống, làm việc, kinh doanh… thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp.

Nếu xem chính trị là một nghề, công chức là một nghề, như bao ngành nghề khác trong xã hội, thì những thông tin và ý kiến phản ánh từ phía người dân chính là nguồn dữ liệu, tài nguyên quí báu giúp cải thiện cách làm việc, cách xử lí vấn đề và công việc của bộ máy công quyền được tốt lên.

Minh chứng cho điều này là ngày nay, ở những quốc gia tiến bộ và phát triển như Singapore, các quốc gia Bắc Âu, Tây Âu, Bắc Mỹ…, các kênh tiếp nhận thông tin từ người dân không chỉ phụ thuộc vào kênh truyền thống là tiếp trực tiếp tại văn phòng, mà còn thông qua website, các công cụ nhắn tin và gọi điện OTT miễn phí trên Internet, mạng xã hội.v.v… Một đơn cử là cách đây gần 10 năm, Singapore đã tiên phong đặt máy tính bảng trong nhà vệ sinh sân bay để tiếp nhận phản ánh của hành khách.

Lắng nghe, tiếp nhận với sự tôn trọng và trân trọng chứ không phải chỉ cho có, hình thức, hay theo một kiểu đối phó trong mệt mỏi và khó chịu.

Trong thời đại ngày nay, khi xã hội bước vào thời kì dữ liệu lớn (Big Data), thậm chí hệ thống công quyền còn phải chuẩn bị sẵn các giải pháp CNTT đủ năng lực phân tích dữ liệu lớn từ phía người dân, du khách để từ đó giúp cải thiện cách phục vụ, đưa ra các biện pháp, giải pháp quản lí xã hội hữu hiệu hơn.

Khi các cửa phòng tiếp dân không được mở ra, hay có thể hiểu là rơi vào tình trạng nút thắt, vụ việc thay vì được giải quyết ngay ở cửa tiếp dân nhưng không được giải đáp và tháo gỡ thì dễ chuyển hoá sang bức xúc khiếu kiện, từ ít người đến đông người, từ đơn giản đến phức tạp, càng khó giải quyết.

Những “người đầy tớ của nhân dân” không chịu lắng nghe thông tin, ý kiến phản ánh từ người dân thì làm sao để biết những rào cản, các ách tắc phải xử lí để phục vụ người dân tốt hơn và ở gần dân hơn?

 

QUẢN LÝ

* Báo Chính Phủ Điện Tử (18/10): Trung ương bắt đầu khảo sát để cải cách tiền lương

Sáng 17/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công do Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo dẫn đầu đã làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, cải cách tiền lương không chỉ là điều chỉnh tiền lương cơ bản, tiền lương tối thiểu mà còn rất nhiều vấn đề khác liên quan đến chính sách tiền lương, ở nhiều khu vực. Cụ thể như tiền lương của cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, tiền lương của người lao động khu vực Nhà nước, khu vực sản xuất kinh doanh... Tương tự như vậy, chính sách BHXH cũng liên quan mật thiết đến người lao động…

Tuy nhiên, mỗi lần Chính phủ trình Đề án cải cách tiền lương để Trung ương Đảng thảo luận thì vấn đề quan trọng là nguồn để cải cách tiền lương. Qua thảo luận, Trung ương thấy rằng cải cách tiền lương không phải chỉ có việc tạo nguồn mà phải dựa vào cả sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế…

Hội nghị Trung ương 6 khoá XII đã thông qua 2 nghị quyết quan trọng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng đây là tiền đề quan trọng để Hội nghị Trung ương lần thứ 7 thảo luận cặn kẽ và thông qua một nghị quyết về cải cách tiền lương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng khái quát lại quá trình hình thành chính sách tiền lương hiện nay, khi mà từ năm 1956- 1957, nước ta đã hình thành chế độ tiền lương áp dụng cho các xí nghiệp, nhà máy, nông trường. Năm 1960, với sự trợ giúp của chuyên gia nước ngoài, Việt Nam đã thực hiện cải cách tiền lương áp dụng với người làm việc trong khu vực Nhà nước, công nhân viên chức, sĩ quan. Hệ thống lương quy định cụ thể theo công việc, chức vụ, nhiệm vụ gắn với trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo. Tuy nhiên, thời kỳ này, ngoài lương thì Nhà nước còn bao cấp mạnh theo tem phiếu, thậm chí cán bộ, công chức có nhà ở phân phối. Tổng số người hưởng lương Nhà nước thời điểm này khoảng 1 triệu người.

Năm 1985, Việt Nam cải cách tiền lương lần thứ 2 và tới năm năm 1993 là lần cải cách tiền lương lớn nhất từ trước tới nay. Lần này, việc cải cách đã mở rộng quan hệ tiền lương cùng hệ thống thang, bảng lương.

Trưởng Ban Chỉ đạo cũng chỉ ra những bất cập của chính sách tiền lương hiện nay là chưa làm người lao động gắn bó với công việc, mức lương tối thiểu chưa bảo đảm mức sống tối thiểu. Quan hệ tiền lương mang tính bình quân, thấp hơn nhiều quan hệ tiền lương trên thị trường lao động. Hệ thống thang bảng lương phức tạp và lạc hậu, mở rộng đối tượng và các loại phụ cấp tạo bất cập cho các cơ quan, có rất nhiều các loại phụ cấp.

Cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập còn nhiều bất cập (lương gồm cơ bản, thưởng, phụ cấp và khoản ngoài lương mà khoản ngoài lương lớn hơn lương). Tiền lương của lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước quá cao so với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp rồi sau này điều chỉnh lại thì có bất cập mới là tiền lương lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước bị đóng khung.

Nguyên nhân của thực trạng này là đối tượng hưởng lương tăng nhanh mà ngân sách không đáp ứng kịp (tính tới nay là hơn 8 triệu người hưởng lương từ ngân sách). Chậm cụ thể hoá quan điểm chi tiền lương là chi đầu tư phát triển để nâng cao chất lượng công chức; chưa tạo đột phá về quản lý ngân sách; chưa quản lý tốt tiền lương. Chưa khắc phục bất cập quản lý doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nhiệp công.

Do đó, Phó Thủ tướng cho biết các đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo sẽ tập trung làm rõ các vấn đề về tiền lương cơ sở, lương tối thiểu vùng, quan hệ tiền lương tối thiểu- lương tối đa, các chế độ phụ cấp, cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập; tạo nguồn cải cách tiền lương.

Với hệ thống công đoàn có đặc thù riêng trong vấn đề tiền lương, Phó Thủ tướng đề nghị cần làm rõ việc tính toán, thiết kế thang- bảng lương, tìm nguồn chi trả, cách quản lý và cách trả lương cho cán bộ, viên chức. Với khu vực sản xuất, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm rõ về tiền lương tối thiểu vùng.

“Hôm nay chúng ta khởi đầu khảo sát vấn đề tiền lương cho Hội nghị Trung ương 7, nhưng còn gian truân, phải tập trung trí tuệ, phương pháp thực hiện, mời các chuyên gia về lĩnh vực này tham gia đoàn khảo sát”, Phó Thủ tướng nói.

 

* Viettimes.vn (18/10): Tổng Liên đoàn nói 32,6% lao động cho biết đang sống dưới mức kham khổ

Thông tin do ông Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - báo cáo với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo Trung ương cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công ngày 17/10.

Cụ thể, theo ông Lý, đến nay đã có 9 lần điều chỉnh mức lương cơ sở. Tuy nhiên, thu nhập của người lao động, của công chức, viên chức vẫn chưa đảm bảo mức sống tối thiểu.

Theo khảo sát của Tổng liên đoàn lao động, lương cơ bản dùng làm căn cứ đóng bảo hiểm của người lao động hiện trung bình là 4,48 triệu đồng/tháng, tăng 6,9 % so với năm 2016. Còn thu nhập trung bình của người lao động cả nước vào khoảng 5,5 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, có khoảng 51,3% người lao động trả lời khảo sát của Tổng liên đoàn cho biết mức lương này chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống.

Nhưng có tới 20,6% người lao động cho biết phải chi tiêu tằn tiện, kham khổ với mức lương này. Đặc biệt là có 12% người lao động cho biết không thể đủ sống với thu nhập hiện có. Như vậy, số lao động cho biết sống dưới mức kham khổ với thu nhập hiện hưởng lên tới 32,6%. Theo Tổng liên đoàn, chỉ 16,1% người lao động cho biết có thể tích lũy từ thu nhập hiện đang hưởng.

Thu nhập vẫn thấp là nguyên nhân đầu tiên, nhiều nhất dẫn tới các cuộc đình công những năm trước và 6 tháng đầu năm 2017, với 72/133 cuộc, chiếm 54,1% tổng số. Trong đó, những ngành sử dụng nhiều lao động với mức lương thấp như dệt may, da giày… cũng hay xảy ra đình công nhất

Đối với thu nhập của công chức, viên chức, theo quy định hiện hành, lương công chức, viên chức bậc đại học mới ra trường bao gồm cả phụ cấp hiện chỉ gần 4 triệu đồng/tháng, lương chuyên viên chính theo hệ số sau trên 10 năm công tác chỉ khoảng 7,4 triệu đồng/tháng.

Còn nếu là công chức loại C thì thu nhập tiền lương còn thấp hơn nhiều – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động báo cáo. Ông Lý cũng bổ sung thêm vào báo cáo là mức thu nhập quá thấp này khiến ngay cả việc tăng lương cho công chức, viên chức cũng chưa đủ bù trượt giá.

Từ đây, Tổng liên đoàn lao động đề nghị xác định lại mức lương cơ sở trong khu vực nhà nước cho phù hợp với thị trường lao động, đặt lại mức lương cơ sở khu vực này cho đúng và đủ để người lao động đủ sống.

 

* Pháp Luật TPHCM (18/10): Bí thư Nhân đặt hàng báo chí cùng chấm điểm chính quyền

Sáng 17-10, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã có buổi gặp gỡ lãnh đạo một số cơ quan báo chí với nội dung “phát huy vai trò của báo chí cho sự phát triển của TP.HCM”. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết báo chí là kênh hết sức quan trọng. Thông qua kênh báo chí, vai trò giám sát của người dân đối với các hoạt động của chính quyền đã được phát huy. Qua báo chí, lãnh đạo TP cũng tiếp thu được các sáng kiến của nhân dân góp ý cho TP. “Báo chí phản ánh được trí tuệ của người dân” - ông Nhân nói.

Ông Nhân cũng cho biết trong tháng 10, 11, 12 tới đây, TP sẽ có đợt giám sát đánh giá sự hài lòng của người dân vào chính quyền. “Chúng tôi mong Hội Nhà báo có thể là một kênh cùng các cơ quan báo chí lấy ý kiến của người dân về sự phục vụ của chính quyền các cấp” - ông Nhân đặt hàng.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng kể câu chuyện ông ghé vào một hộ nông dân sản xuất giỏi ở Hóc Môn trong lần tiếp xúc cử tri hôm 15-10, đó là vợ chồng anh Nguyễn Văn Tới và chị Bùi Thị Phướng. Khi ông Nhân đang trò chuyện với anh chồng thì chị vợ xin được gặp và kiến nghị với ông Nhân về nhiều vấn đề liên quan đến những khó khăn của người nuôi heo.

“Chị này nói chồng chị được tặng bằng khen nông dân sản xuất giỏi nhưng sắp phá sản. Chị kể vợ chồng chị vay 2 tỉ đồng nuôi 1.000 con heo mà giá heo xuống có 28.000 đồng/kg nên gặp khó khăn".

“Chị này còn nói vợ chồng chị gặp những khó khăn như thế mà không thấy ai xuống cả. Cán bộ không gặp họ, họ băn khoăn lắm. Họ nói họ chỉ mong cán bộ các cấp xuống gặp dân và lắng nghe dân” - ông Nhân nói và cho biết rất suy nghĩ trước câu chuyện của chị Bùi Thị Phướng. “Chị này không hài lòng với chính quyền cơ sở. Nhu cầu nghe được người dân phản ánh kịp thời rất cảm động” - ông tâm tư.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng nêu cuộc gặp với cử tri huyện Củ Chi ngay sau đó. “Cử tri phản ánh dự án Thảo Cầm Viên Sài Gòn Safari đã 13 năm, thu hồi đất 500 ha nhưng không làm gì cả. Thành ra tôi suy nghĩ lại thông qua nhiều kênh, trong đó có kênh báo chí giúp phản ánh ý kiến người dân kịp thời, hành động kịp thời hơn” - ông Nhân nói.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề cập đến câu chuyện bức xúc của bà con tiểu thương chợ An Đông. Khi quận 5 vào cuộc thì biết rằng có một vấn đề bà con tiểu thương muốn kiến nghị, bức xúc những cái chưa giải quyết được cho họ, chưa giải thích kịp thời cho họ và có những vấn đề đã làm chưa đúng lời hứa với bà con tiểu thương.

"Quận 5 xuống gặp bà con và trao đổi, nhận thiếu sót và thống nhất lộ trình thực hiện thì thấy không khí nó khác, bớt căng thẳng hẳn đi. Nghe được dân, thực sự giải thích cho dân, đúng thì khẳng định, sai thì nhận lỗi hết sức quan trọng" - ông Nhân nói và cho rằng chính quyền phải lắng nghe dân, chỗ nào làm sai phải nhận lỗi với dân.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng mong muốn buổi gặp này muốn nghe lãnh đạo các cơ quan báo chí hiến kế để phát huy vai trò của báo chí vào sự phát triển của TP.HCM.

Tại cuộc gặp, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư cho biết trong thời gian qua báo chí TP và trung ương đóng trên địa bàn TP đã làm được nhiều việc giúp chính quyền TP.HCM.

 

* Pháp Luật TPHCM (18/10): Thực hư việc cán bộ nói “vỡ đê có kế hoạch” bị kỷ luật

Ông Trần Thanh Nhã, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đã trả lời báo chí về thông tin trên tại cuộc giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức chiều 17/10. Tại cuộc giao ban, báo chí đặt câu hỏi có hay không việc ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục đê điều và Phòng chống lụt bão bị TP yêu cầu kỷ luật vì phát ngôn “vỡ đê có kế hoạch” tại buổi họp báo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai hôm 13-10.

Trả lời câu hỏi này, ông Nhã nói: “Về chuyện này, tôi không được nghe trực tiếp nhưng có nghe lại qua người thứ ba là lãnh đạo TP yêu cầu nếu ông Thịnh phát ngôn như thế thì phải kiểm điểm. Tôi tin rằng với chuyên môn, nhiều năm trong nghề thì anh Thịnh không nói ý như vậy (vỡ đê theo kế hoạch) đâu”.

Ông Nhã giải thích: “Theo cách tôi hiểu câu “vỡ đê có kế hoạch” là như thế này: Theo quy hoạch thì đê hữu Bùi là được tràn. Đoạn đê tràn dài 10 km, không may bị sói lở ở khu vực này. Trước đó các phương án phòng hộ đê cũng đã chuẩn bị cho cả tuyến, và đã tổ chức hàn đê sau khi phát hiện nước sói chân đê. Trong quy hoạch nó phải tràn thì có, trong khi tràn đê đất yếu nó vỡ thì không tránh khỏi”.

Liên quan đến thông tin ông Thịnh bị yêu cầu kiểm điểm, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 17-10, ông Phạm Quý Tiên, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội khẳng định không có thông tin này. Ông Tiên nhấn mạnh: “Tôi chưa nghe thông tin nào như thế cả”.

 

* Pháp Luật TPHCM (18/10): Thành ủy Đà Nẵng đã tự kiểm điểm sau các sai phạm

Sáng 17-10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã chủ trị Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 10. Đây là lần đầu ông Nghĩa chủ trì hội nghị Thành ủy Đà Nẵng sau khi nhậm chức bí thư TP này.

Báo cáo của Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí tại hội nghị cho hay Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra và ban hành Thông báo số 292-TB/UBKTTW ngày 21-9-2017 về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và các cá nhân liên quan.

Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, rút kinh nghiệm cũng như đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Bộ Chính trị cũng đã ban hành quyết định kiện toàn nhân sự bí thư Thành ủy.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã hoàn thành công tác quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt TP nhiệm kỳ 2015-2020 (bổ sung) và nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo báo cáo, trong quý III và chín tháng đầu năm, trên địa bàn phát sinh nhiều vấn đề nổi cộm, phức tạp. Điều này tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân và uy tín, hình ảnh TP, đặc biệt ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Nhất là sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra và công bố kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy và các cá nhân liên quan.

Sau khi Bộ Chính trị đã có quyết định kiện toàn nhân sự, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tăng cường công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận, tập trung ổn định tình hình, thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Theo báo cáo, tình hình kinh tế-xã hội TP cơ bản ổn định, hầu hết các chỉ tiêu đều đảm bảo tiến độ kế hoạch. Đặc biệt, thu ngân sách đạt khá so với dự toán và tăng 22,4% so với cùng kỳ. Công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 được triển khai khẩn trương, đáp ứng yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, tình hình chung của TP tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số địa phương, đơn vị có lúc, có nơi chưa nghiêm, động lực làm việc có biểu hiện giảm sút. Cùng đó là tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép vẫn xảy ra, một số điểm nóng ô nhiễm môi trường.

 

* Lao Động (17/10): Thiếu minh bạch, bệnh viện công đang “rò rỉ” 10.000 tỉ đồng/năm?

Theo tính toán của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI), nếu hệ thống bệnh viện công lập công bố chi tiết thông tin đấu thầu, đầu tư… theo phương thức thường xuyên và định kỳ như khối doanh nghiệp nhà nước thì sẽ tiết kiệm cho nhà nước từ 7.000 đến 10.000 tỉ đồng/năm.

Với tiêu đề “Bộ trưởng có yêu thích sự minh bạch hay không? Bộ trưởng làm gì để thúc đẩy sự minh bạch?”, VAFI gửi tới Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhiều tư vấn đáng lưu ý. Theo đó, VAFI cho rằng hệ thống bệnh viện công lập phải công bố thông tin theo phương thức thường xuyên và định kỳ như khối doanh nghiệp nhà nước.

Cụ thể, cần công bố thông tin chi tiết về tình hình hoạt động, về tình hình tài chính, về tuyển dụng nhân sự, về thu nhập, về đấu thầu, đấu giá trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư thuốc men và đặc biệt lưu ý phải công bố chi tiết những thông tin về đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm các loại trang thiết bị, vật tư, thuốc men y tế.

Theo VAFI, hiện nay có tình trạng suất đầu tư cho cơ sở vật chất, cho máy móc thiết bị y tế gấp đôi so với lĩnh vực y tế tư nhân; giá mua hóa chất, vật tư công cụ dụng cụ y tế cao gấp hai tới ba lần so với các bệnh viện tư nhân, cho nên phải công bố trên trang web của hệ thống bệnh viện công theo cách thức công bố công khai các đợt đấu thầu xây dựng và mua sắm trang thiết bị, sau đó công bố công khai kết quả đấu thầu một cách chi tiết, đối với trang thiết bị y tế phải mô tả rõ loại thiết bị y tế, nguồn gốc xuất xứ…

VAFI tính sơ bộ rằng nếu hệ thống bệnh viện công lập thực hiện công bố thông tin theo phương thức trên thì nhà nước sẽ tiết kiệm được từ 7.000 tỉ - 10.000 tỉ đồng/năm.         

VAFI cũng nhận định cần chuyển toàn bộ hệ thống bệnh viện công lập sang mô hình doanh nghiệp công ích hoạt động theo Luật Doanh nghiệp bởi trong số 2.200 viện công lập, đại bộ phận các bệnh viện này khai báo không tự chủ được tài chính, ngay cả các bệnh viện hàng đầu quá tải bệnh nhân như Bạch Mai, Việt Đức, Chợ Rẫy cũng không tự chủ tài chính được.

Không chỉ vậy, VAFI cho rằng cần phải xã hội hóa công tác thanh tra đồng thời thực hiện kiểm toán bắt buộc cho các đơn vị sự nghiệp công lập như với doanh nghiệp nhà nước. “Khối doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện kiểm toán bắt buộc từ lâu trong khi khối đơn vị sự nghiệp công lập không thực hiện kiểm toán. Hiện nay có hàng trăm đơn vị công lập với doanh thu hàng năm lên tới hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng nhưng không phải kiểm toán bắt buộc? Đây có phải là lỗ hổng lớn trong công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước hay không? Ai phải chịu trách nhiệm về vấn đề này?” VAFI đặt câu hỏi.

 

* VTV.vn (18/10): Quyết định của Ban Bí thư về giám sát cán bộ Đảng viên

Ban Bí thư vừa ban hành Quyết định hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Theo quyết định này, các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm công khai: Kết luận kiểm toán, kiểm tra, thanh tra; kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân; kết quả xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đã được kết luận; hoạt động và kết quả điều tra, truy tố, xét xử (trừ những vụ việc phải giữ bí mật theo quy định của pháp luật).

Quyết định cũng quy định các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người phải kê khai theo quy định.

Về hình thức công khai, Ban Bí thư quy định việc công khai sẽ được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng; cổng thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở cơ quan... hoặc bằng các hình thức khác.

Theo quyết định của Ban Bí thư, nhân dân sẽ giám sát cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giám sát công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm toán, kiểm tra, thanh tra; hoạt động và kết quả điều tra, truy tố, xét xử (trừ những vụ việc phải giữ bí mật theo quy định của pháp luật).

Nhân dân cũng giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết các điểm nóng, các vụ, việc bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị, nhất là những vụ việc nhân dân quan tâm.

Quyết định của Ban Bí thư cũng yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm xử lý đơn thư, ý kiến phản ánh của nhân dân, phương tiện thông tin đại chúng; Kiên quyết xử lý người có hành vi cản trở hoạt động giám sát hoặc trả thù, trù dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

 

* Tiền Phong (18/10): Đề xuất thí điểm hợp nhất nhiều cơ quan cấp tỉnh

Bộ Nội vụ vừa báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016

Liên quan đến tổ chức bộ máy, giải pháp được Bộ Nội vụ đưa ra là, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý cho các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra theo hướng gắn quyền hạn với trách nhiệm. Chính phủ tập trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng chiến lược, quy hoạch, pháp luật, cơ chế chính sách, thanh tra, kiểm tra và sơ kết, tổng kết, đúc rút mô hình.

Cùng với đó, sẽ điều chỉnh, sắp xếp lại một số cơ quan nhà nước có nhiệm vụ còn giao thoa, trùng lắp về quản lý nhà nước, bảo đảm liên thông về phạm vi, đối tượng quản lý. Quy định cụ thể khung số lượng đầu mối, biên chế, cấp phó và các tiêu chí thành lập tổ chức tổng cục, cục, vụ làm cơ sở để rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để giảm đầu mối, biên chế, lãnh đạo.

Về tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ đưa phương án nghiên cứu đề xuất thí điểm hợp nhất một số cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng nhau: 3 Văn phòng (Đoàn Đại biểu quốc hội, HĐND, UBND cấp tỉnh) thành 1 Văn phòng; Công tác thanh tra và Kiểm tra thành 1 cơ quan; Tổ chức và Nội vụ thành 1 cơ quan; Văn phòng các tổ chức đoàn thể, chính trị thành 1 đầu mối.

Về quản lý biên chế và tinh giản biên chế, sẽ tiếp tục thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính gắn với chế độ tiền thưởng để khuyến khích những người làm việc tốt, hiệu quả.

Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp và có khả năng tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động (trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, cơ sở dạy nghề, bệnh viện ...); khuyến khích thành lập các tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc các thành phần ngoài Nhà nước.

Thực hiện phân cấp về thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Từ năm 2017, thực hiện cơ chế khoán kinh phí đối với các tổ chức hội có sử dụng biên chế. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

”Người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện tinh giản biên chế. Nếu không hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải bị xử lý trách nhiệm về Đảng, Nhà nước”, báo cáo nêu rõ.

 

* Pháp Luật TPHCM (17/10): Bộ Nội vụ thi tuyển minh bạch để chọn người tài

Mới đây, Bộ Nội vụ đã đăng tải thông báo về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tại một số đơn vị thuộc bộ. Theo thông báo của Bộ Nội vụ, việc thi tuyển này là thực hiện chủ trương trong đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có kết luận.

Các chức danh thi tuyển lần này gồm ba phó vụ trưởng các vụ: Phó vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; phó vụ trưởng Vụ Tiền lương; phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. Theo quy định của Bộ Nội vụ, các thí sinh dự tuyển phải tham gia thi viết và trình bày đề án, đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị và đề xuất giải pháp phát triển... Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100; kết quả là điểm trung bình cộng của các thành viên hội đồng chấm thi.

Đối tượng dự thi gồm công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển; đang công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm nhân sự. Công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị khác trên toàn quốc, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển cũng được tham gia.

Các nội dung này được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, trên áo Nhân Dân và chương trình VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển hết ngày 10-11-2017.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã ban hành hướng dẫn triển khai thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp sở và phòng trên toàn quốc, với 36 bộ, ngành và địa phương tham gia.

Theo hướng dẫn, các bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm thông báo công khai về nhu cầu, tiêu chuẩn của chức danh tuyển chọn; khi tổ chức thi phải từ hai người trở lên tham gia dự tuyển vào một chức danh.

 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

* Công An Nhân Dân (18/10): Bước đột phá trong cải cách hành chính của lực lượng Quản lý Xuất nhập cảnh

Phương châm “Ba giảm” (giảm thời gian, giảm thủ tục, giảm chi phí) của Chính phủ trong công tác cải cách hành chính được Cục Quản lý Xuất nhập cảnh triển khai thành nhiệm vụ trọng tâm. Bước đột phá trong cải cách hành chính của đơn vị được đánh dấu bằng việc triển khai hệ thống khai báo, tiếp nhận và quản lý thông tin tạm trú của người nước ngoài thông qua mạng Internet.

Cho đến thời điểm này, đã có 9.020 cơ sở kinh doanh lưu trú trên toàn quốc đăng nhập hệ thống với gần 2,6 triệu khách nước ngoài được khai báo thông tin qua mạng, thể hiện một bước đột phá về cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh.

Thiếu tướng Lê Xuân Viên, Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cho biết: Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, lực lượng Quản lý Xuất nhập cảnh đã tiến hành nhiều cải cách về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thông thoáng, thu hút nhiều khách nước ngoài vào Việt Nam và tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, công tác, thực hiện hợp tác quốc tế, thúc đẩy thương mại…

Triển khai chủ trương của Chính phủ về Chính phủ điện tử và dịch vụ công, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã thực hiện nhiều thủ tục hành chính và dịch vụ công ở các cấp độ khác nhau.

Nổi bật đã chủ động xây dựng phần mềm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, thực hiện thí điểm từ ngày 1-2-2017; qua hơn 6 tháng thực hiện cho thấy hệ thống vận hành ổn định, đạt hiệu quả. Song song với việc cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài đã triển khai hệ thống tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị xét duyệt nhân sự cho người nước ngoài qua giao dịch điện tử.

Đây là biện pháp tích cực để thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, góp phần phát triển du lịch và môi trường đầu tư kinh doanh, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao.

 

* ICTNews.vn (17/10): Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở Cục Hải quan TP. HCM

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Đợt tập huấn của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức gồm 4 lớp và thu hút sự tham gia của khoảng hơn 100 doanh nghiệp.

Thông tin từ trang tin Tổng cục Hải quan, đợt tập huấn được thực hiện nhằm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính đã được thực hiện trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến và tạo tiền đề cho triển khai các thủ tục mới.

Tại đợt tập huấn này, các doanh nghiệp không chỉ được giới thiệu về các thủ tục hành chính đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mà còn được hướng dẫn, thực hành các thao tác để tham gia thực hiện thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Song song với việc tổ chức các lớp tập huấn, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tham gia hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Việc mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến được Tổng cục Hải quan triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

 

* Báo Bình Dương ngày (18/10): Công an tỉnh Bình Dương: Triển khai các quy trình phục vụ cải cách hành chính

Công an tỉnh Bình Dương vừa tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản tài liệu về quy trình công tác phục vụ cải cách hành chính. Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, gần 300 cán bộ chiến sĩ, là cán bộ chủ chốt thuộc các phòng ban và công an các huyện thị đã được triển khai các văn bản tài liệu về quy trình công tác trên tất cả các lĩnh vực của Công an tỉnh nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ; giải quyết bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh, đề nghị các đơn vị sau khi tiếp nhận các văn bản về quy trình công tác thì nhanh chóng triển khai, quán triệt đến tất cả cán bộ chiến sĩ, tập trung khắc phục một cách cơ bản những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý hành chính của từng đơn vị, địa phương; hướng đến sự hoàn thiện cơ chế làm việc tinh gọn, rút ngắn thời gian, chặt chẽ, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, tăng tính dân chủ đi đôi với kỷ cương trong hoạt động điều hành của cấp ủy lãnh đạo Đảng, nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh.

 

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH 

* Đại Biểu Nhân Dân (17/10): Giảm chi hoạt động khánh tiết

Để khắc phục những hạn chế, gây lãng phí trong việc tổ chức các hoạt động khánh tiết, kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống; giảm những khoản chi không cần thiết, bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ xây dựng và lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về hoạt động này của các bộ, ngành, địa phương.

Theo dự thảo, việc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống phải bảo đảm đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Các hoạt động lễ kỷ niệm được thực hiện thống nhất, bảo đảm an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả; không phô trương, hình thức, gây lãng phí. Không tặng quà, biểu trưng, biểu tượng (logo) và chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm và lễ kỷ niệm.

Dự thảo nghị định cũng quy định rõ điều kiện để công nhận ngày truyền thống và Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận ngày truyền thống của bộ, UBND cấp tỉnh. Trước đây, việc công nhận ngày thành lập, ngày truyền thống do nhiều cơ quan có thẩm quyền ở các cấp công nhận như: Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ, bộ chủ quản, UBND các cấp dẫn đến tình trạng tổ chức kỷ niệm tràn lan... Theo số liệu thống kê sơ bộ, cả nước hiện có khoảng hơn 200 ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng Nghị định này là rất cần thiết, tránh tình trạng mỗi nơi làm mỗi kiểu, mạnh ai nấy làm. Đồng thời, xóa bỏ tâm lý coi việc tổ chức hoành tráng các sự kiện là gây tiếng vang cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Thực tế đã có địa phương tổ chức ngày tái lập tỉnh; tổ chức, đơn vị tổ chức ngày thành lập mà chỉ tính riêng chi phí cho việc làm kỷ niệm chương cũng lên đến vài chục tỷ đồng, gây xôn xao dư luận.

Việc tổ chức ngày thành lập, ngày truyền thống nhằm nhìn lại chặng đường hoạt động của địa phương, đơn vị trong thời gian qua và rút ra những bài học kinh nghiệm cho chặng đường tiếp theo... Kinh phí cho việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm có thể từ nguồn ngân sách, hoặc được huy động từ các nguồn khác, từ sự hỗ trợ của doanh nghiệp. Thế nhưng cho dù từ nguồn nào thì việc tổ chức lễ kỷ niệm, ngày thành lập, ngày truyền thống với “quy mô hoành tráng” là không cần thiết, gây tốn kém, lãng phí.

Tại Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khi thẩm tra sơ bộ tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cũng nêu rõ quan điểm của Thường trực Ủy ban là, đề nghị Chính phủ rà soát, cơ cấu lại một số khoản chi bảo đảm hợp lý, tiết kiệm, cắt, giảm những nhiệm vụ chi không cần thiết, tiết giảm chi ngân sách nhà nước cho đoàn ra; giảm mạnh chi cho khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, không bố trí ngân sách để khởi công, khánh thành các công trình, chi cho hoạt động không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước…

Khi ngân sách nhà nước đang rất khó khăn thì việc giảm chi cần phải có những giải pháp thật cụ thể. Đây là chủ trương mà Chính phủ đang quyết liệt thực hiện. Theo đó, việc xây dựng Nghị định quy định về hoạt động ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương là hết sức cần thiết và cấp thiết nhằm tạo được cơ sở pháp lý cho việc công nhận và tổ chức lễ kỷ niệm được áp dụng thực hiện một các thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả đối với công tác quản lý nhà nước và điều quan trọng hơn là khắc phục và hạn chế “bệnh” phô trương, hình thức; gây lãng phí, tốn kém cho ngân sách nhà nước.

 

PHÁP LUẬT

* Dân Trí (18/10): Ninh Bình: Giám đốc Sở “choảng” lái xe xin từ chức trước khi bị kỷ luật

Chiều 17/10, trao đổi với PV Dân trí, ông Tô Văn Từ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Ninh Bình xác nhận, trước khi bị kỷ luật cảnh cáo, cho thôi giữ các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020, ông Vũ Đức Dũng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - đã có đơn xin từ chức.

Theo Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình, nội dung xin từ chức của ông Vũ Đức Dũng được đề cập trong bản tường trình gửi đến Tỉnh ủy Ninh Bình trước đó. Theo đó, ông Dũng đã xin thôi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020, xin thôi giữ chức Giám đốc và không làm Bí thư Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình.

Trước đó, ngày 16/10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã họp xem xét, thảo luận, bỏ phiếu và nhất trí với hình thức kỷ luật cảnh cáo, cho thôi giữ các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Vũ Đức Dũng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Đề cập đến chức vụ của ông Vũ Đức Dũng về mặt chính quyền, ông Tô Văn Từ cho hay, tới đây UBKT Tỉnh ủy sẽ có văn bản đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình có hình thức xử lý đúng theo quy định.

Theo nguồn tin của PV Dân trí, sau hơn 2 tháng kiểm tra làm rõ những sai phạm của ông Vũ Đức Dũng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình đã chỉ rõ nhiều sai phạm của vị Giám đốc này.

Ông Vũ Đức Dũng đã “dính” nhiều sai phạm liên quan đến đạo đức lối sống của Đảng viên, việc bổ nhiệm một số cán bộ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ sai quy định, quan hệ bất minh với một giáo viên trên địa bàn thành phố…

Cụ thể, việc ông Vũ Đức Dũng đã đánh lái xe Vũ Hàm Linh trong chuyến đi công tác tại Nghệ An. Đây là hành vi xúc phạm nghiêm trọng tới nhân phẩm, danh dự của người khác, gây dư luận xấu, bất bình trong quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng nơi ông đang sinh hoạt, công tác và bản thân ông Dũng.

Cũng liên quan đến vị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình, quá trình kiểm tra, xác minh, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình phát hiện trong thời gian từ năm 2012 – 2016: Sở KH&CN tỉnh Ninh Bình đã tiến hành bổ nhiệm 12 cán bộ vào các chức danh lãnh đạo quản lý thiếu điều kiện về trình độ lý luận chính trị.

Đặc biệt có những trường hợp được bổ nhiệm từ chuyên viên lên trưởng phòng như: Trường hợp của bà Trịnh Thu Hoài (SN 1974) là cử nhân Ngoại ngữ hệ tại chức được bổ nhiệm từ chuyên viên lên làm trưởng phòng. Thời điểm bổ nhiệm (tháng 7/2016) bà Hoài chưa có trình độ Trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên theo quy định.

UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình đã kết luận việc bổ nhiệm bà Hoài từ chuyên viên lên trưởng phòng là không phù hợp với vị trí công tác, gây dị nghị, bàn tán của cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình cũng làm rõ nội dung phản ánh của đảng viên liên quan đến việc ông Vũ Đức Dũng có quan hệ bất minh với một cô giáo (đã có gia đình riêng) gây bất bình trong dư luận. Về nội dung này, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình đã kết luận, từ 2009 đến 2017 ông Vũ Đức Dũng đã chủ động gọi điện và nhắn tin qua lại, có lời bông đùa với cô P.T.H là giáo viên tại một trường tiểu học trên địa bàn thành phố Ninh Bình.

Các vi phạm của ông Vũ Đức Dũng là: Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý; rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên chưa tốt dẫn đến hiểu lầm trong dư luận. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Vũ Đức Dũng là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, gây bức xúc trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân.

Được biết, năm 2010 ông Vũ Đức Dũng đã từng bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

 

* VTV.vn (18/10): Đồng Tháp: Bắt hai cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường gây thiệt hại tiền tỷ

Cảnh sát Điều tra, Công an Đồng Tháp, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Chiến Thắng và Thái Hòa, nguyên cán bộ Chi cục Quản lý đất đai (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp).

Lê Chiến Thắng (58 tuổi, nguyên Chi cục phó) và Thái Hòa (58 tuổi, nguyên Trưởng phòng chính sách đất đai) bị bắt để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". 

Trước đó, hai đối tượng này đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra việc xác định nghĩa vụ tài chính đất đai của cán bộ Chi cục Quản lý đất đai đối với một công ty TNHH thương mại gây thiệt hại nguồn thu ngân sách trên 1 tỷ đồng.

 

* VTV.vn (17/10): Đăk Lăk: Nhận hối lộ 80 triệu đồng, nguyên Phó Chánh án bị phạt 12 tháng tù giam

Ngày 16/10, TAND tỉnh Đăk Lăk đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Hoa - nguyên Phó Chánh án TAND huyện Ea Kar 12 tháng tù giam về tội nhận Hối lộ.

Khi được phân công thụ lý, giải quyết vụ án ông Nông Văn Thụt về việc vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, Trương Thị Hoa cho ông Thụt biết có thể ông phải nhận mức hình phạt từ 5-15 năm tù. Ông Thụt có đặt vấn đề với bị cáo Hoa để xin giảm nhẹ hình phạt vì phải ở nhà nuôi vợ con.

Ngày 2/11/2016, Hoa gọi điện cho ông Thụt nói khéo về việc lo chạy để hưởng án treo cho cấp sơ thẩm và phúc thẩm phải từ 80-90 triệu đồng. Ngày 5/12/2016, ông Thụt cùng vợ đến gặp bị cáo Hoa tại nhà riêng và đưa 80 triệu đồng. Sau đó, ông Thụt làm đơn tố cáo gửi lên cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa, Trương Thị Hoa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

 

* Báo Chính Phủ Điện Tử (18/10): Bắt tạm giam hai lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh

Ngày 17/10, công an tỉnh Trà Vinh đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Diệp Văn Sơn, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh và ông Lê Văn Hồng Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh để điều tra về hành vi “cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Diệp Văn Sơn và ông Lê Văn Hồng Anh được xác định có liên quan đến vụ “rút ruột dự án khoa học” xảy ra tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ). Trước đó, tháng 4/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thanh Phục (Phó Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ) và Phạm Thanh Hải (Trưởng phòng Hành chính-tổ chức của Trung tâm) để tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Ngoài ra, tháng 8 vừa qua, công an cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hồng Nguyên (nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, khi bị bắt đang giữ chức Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh) về hành vi “cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng thời gian này, ông Phục và ông Hải đã bị khởi tố bổ sung thêm hành vi cố ý làm trái các quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tháng 4/2013, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ tỉnh Trà Vinh nhận thực hiện dự án “Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vi phẫu sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực tại tỉnh Trà Vinh”. Thời gian thực hiện 36 tháng (từ tháng 4/2013 đến tháng 3/2016), tổng kinh phí 4 tỉ đồng. Chủ nhiệm dự án là ông Trần Thanh Phục khi đó là Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ.

Quá trình triển khai dự án đã xảy ra hàng loạt những khuất tất về tài chính. Qua điều tra, ngành chức năng xác định, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ Trà Vinh đã có những sai phạm nghiêm trọng, gây thất thoát số lượng lớn tài sản của Nhà nước.

 

THẾ GIỚI 

* VTV.vn (18/10): Mỹ bác đề xuất của Pháp đánh thuế thu nhập các doanh nghiệp công nghệ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết Mỹ không ủng hộ đề xuất của Pháp về chuyện đánh thuế tổng doanh thu của các tập đoàn và doanh nghiệp công nghệ quốc tế như Google và Amazon.

Đứng trên lập trường của Bộ Tài chính Mỹ, ông Steven Mnuchin Mnuchin không muốn các tập đoàn và doanh nghiệp quốc tế sẽ tìm cách trốn thuế tại các thiên đường thuế, bất kể đó là doanh nghiệp của Mỹ hay của nước nào khác.

Tuy nhiên, vị Bộ trưởng này cho rằng "ý tưởng đánh thuế kể trên là vô lý và không xem đó là hướng đi đúng đắn". Dù vậy, ông cho biết Mỹ để ngỏ các cuộc thảo luận với Pháp về vấn đề này.

Năm 2016, chính quyền Mỹ đã phản ứng giận dữ trước quyết định của nhà chức trách châu Âu khi truy thu hơn 14 tỷ USD tiền thuế từ Apple.

 

* TTXVN (18/10): Trung Quốc ra mắt hệ thống thông tin quản lý Đảng viên toàn quốc

Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 16/10 đã tổ chức lễ ra mắt hệ thống thông tin trên quy mô toàn quốc dành cho toàn bộ 89 triệu đảng viên. Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết hệ thống thông tin quản lý đảng viên là trụ cột và hạt nhân của công trình tin học hóa công tác quản lý đảng viên trên toàn quốc.

Hệ thống này có các như tính năng chứng nhận nhân thân điện tử của các đảng viên, chuyển tải trực tuyến thông tin của tổ chức, triển khai trực tuyến các chương trình giáo dục đảng viên, quản lý trực tuyến hoạt động của các tổ chức Đảng, thống kê và phân tích trực tuyến các dữ liệu về đảng viên và tổ chức Đảng.

Hệ thống này tận dụng thế mạnh của tin học hóa nhằm cung cấp cho các đảng viên một cổng thông tin theo hình thức mở, xây dựng cho tổ chức Đảng và cơ quan quản lý các cấp một nền tảng công tác thống nhất, nỗ lực thực hiện mục tiêu quản lý chính xác, khoa học và có hiệu quả cao.

Việc triển khai hệ thống này là một biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng dựa trên tinh thần đổi mới, phục vụ yêu cầu “trị Đảng” nghiêm minh toàn diện, tin học hóa mạnh mẽ công tác giáo dục và quản lý đảng viên, nâng cao trình độ khoa học hóa trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc./.

Nguồn: Công báo biên tập

Tin mới nhất

Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 10 năm 2017(30/10/2017 3:14 CH)

Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 10 năm 2017(30/10/2017 3:12 CH)

Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 10 năm 2017(30/10/2017 3:10 CH)

Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2017(30/10/2017 2:54 CH)

Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2017(30/10/2017 2:50 CH)

Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10 năm 2017(30/10/2017 2:45 CH)

Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10 năm 2017(26/10/2017 9:41 CH)

Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10 năm 2017(26/10/2017 9:40 CH)

Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 28 đến ngay 29 tháng 9 năm 2017(26/10/2017 9:37 CH)

Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 năm 2017(20/10/2017 2:59 CH)

Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017(20/10/2017 2:56 CH)

Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 năm 2017(20/10/2017 2:53 CH)

Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 9 năm 2017(18/09/2017 4:11 CH)

Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 9 năm 2017(18/09/2017 4:09 CH)

Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 8 năm 2017(18/09/2017 4:08 CH)

Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 8 năm 2017(18/09/2017 4:07 CH)

Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 29/7 đến ngày 01/08 năm 2017(01/08/2017 10:07 CH)

Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tề từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7 năm 2017(01/08/2017 10:06 CH)

Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tề từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 7 năm 2017(01/08/2017 10:02 CH)

Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tề từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7 năm 2017(01/08/2017 10:00 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°