Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
395 người đã bình chọn
86 người đang online

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Đăng ngày 17 - 10 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn - Trong thời gian vừa qua, các Sở ngành và thành phố Điện Biên Phủ đã tập trung Triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về quản lý trật tự xây dựng đô thị, đồng thời đưa gia nhiều giải pháp, chương trình, kế hoạch để quản lý đô thị, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông, tổ chức rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép, qua đó phát hiện, xử lý và ngăn chặn được nhiều hành vi vi phạm pháp luật về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ góp phần xây dựng diện mạo đô thị thành phố ngày một khang trang, hiện đại.

Tuy nhiên, kết quả công tác kiểm tra quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn phường Thanh Bình, Him Lam, Noong Bua, Tân Thanh thành phố Điện Biên Phủ cho thấy vẫn còn nhiều các trường hợp xây dựng không phép, xây dựng sai phép, xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ kênh mương, vi phạm tĩnh không sân bay.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quản lý trật tự xây dựng đô thị nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các Sở ngành liên quan, UBND thành phố tiếp tục nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh vê công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, đồng thời giao cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát hệ thống khung khổ pháp lý về quản lý trật tự xây dựng đô thị, những bất cập trong các quy định về xử lý, cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh bô sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh bổ sung làm cơ sở tổ chức thực hiện. Thời gian hoàn thành trước ngày 29/9/2017…

Ngoài ra, UBND thành phố Điện Biên Phủ chủ động phối họp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan, tiếp tục tăng cường các biện pháp đê quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý đất đai, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến của Sở Xây dựng tại Mục 2.1 Phần III Văn bản số 998/SXD-TTr ngày 31/8/2017 nêu ừên và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tạp trung xử lý các trường họp vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền; có báo cáo kết quả gửi ƯBND tỉnh, Sở Xây dựng trước ngày 25/10/2017.

Tuyết Anh (BT)

 

 

 

Tin mới nhất

VPUB - Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(04/01/2018 4:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo(03/01/2018 3:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ...(02/01/2018 6:18 CH)

VPUB - Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (06/12/2017 9:23 CH)

VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(02/12/2017 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(17/10/2017 8:50 CH)

VPUB – Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành(16/10/2017 6:18 CH)

VPUB - Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở(07/10/2017 6:30 CH)

VPUB – Điện Biên bổ sung kinh phí 6,1 tỷ đồng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2016(06/10/2017 6:59 CH)

VPUB - Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông(26/09/2017 12:16 SA)

VPUB – Cấp thẻ BHYT năm 2017 cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg...(20/09/2017 11:48 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020(20/09/2017 4:23 CH)

VPUB -Triển khai thực hiện thông báo kết quả kiểm toán Chương trình đô thị miền núi phía Bắc,...(01/09/2017 5:19 CH)

VPUB - Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...(17/08/2017 9:14 CH)

VPUB - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (16/08/2017 2:48 CH)

VPUB – Triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về...(15/07/2017 12:40 SA)

VPUB - Công khai, minh bạch chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh(21/06/2017 6:01 CH)

VPUB – Triển khai kế hoạch về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiên...(15/06/2017 5:50 CH)

VPUB – Tiếp nhận khoản viện trợ của tổ chức SOSENDERVIE(15/06/2017 12:59 CH)

VPUB – Tăng công tác phí cho cán bộ, công chức, viên chức(15/06/2017 2:13 SA)

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°