Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
383 người đã bình chọn
195 người đang online

VPUB - Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Đăng ngày 26 - 09 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – Ngày 25/9, UBND tỉnh có văn bản số 2762/UBND-NC về việc thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Theo đó UBND tỉnh có ý kiến như sau: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện hướng dẫn đầy đủ, kịp thời việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, hạn chế tối đa việc tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần; khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi cửa quyền, nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực, tự ý đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật.

Về việc xây dựng Đề án Trung tâm hành chính công theo văn bản số 690/UBND-NC ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh: Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang xây dựng dự thảo Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trình Chính phủ. Sau khi dự thảo Nghị định được Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh sẽ có ý kiến chỉ đạo thực hiện việc thành lập Trung tâm hành chính công.

Phạm Hà (B/T)

 

Tin mới nhất

VPUB - Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (06/12/2017 9:23 CH)

VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(02/12/2017 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(17/10/2017 8:50 CH)

VPUB – Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành(16/10/2017 6:18 CH)

VPUB - Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở(07/10/2017 6:30 CH)

VPUB – Điện Biên bổ sung kinh phí 6,1 tỷ đồng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2016(06/10/2017 6:59 CH)

VPUB - Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông(26/09/2017 12:16 SA)

VPUB – Cấp thẻ BHYT năm 2017 cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg...(20/09/2017 11:48 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020(20/09/2017 4:23 CH)

VPUB -Triển khai thực hiện thông báo kết quả kiểm toán Chương trình đô thị miền núi phía Bắc,...(01/09/2017 5:19 CH)

VPUB - Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...(17/08/2017 9:14 CH)

VPUB - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (16/08/2017 2:48 CH)

VPUB – Triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về...(15/07/2017 12:40 SA)

VPUB - Công khai, minh bạch chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh(21/06/2017 6:01 CH)

VPUB – Triển khai kế hoạch về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiên...(15/06/2017 5:50 CH)

VPUB – Tiếp nhận khoản viện trợ của tổ chức SOSENDERVIE(15/06/2017 12:59 CH)

VPUB – Tăng công tác phí cho cán bộ, công chức, viên chức(15/06/2017 2:13 SA)

VPUB - Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận...(02/06/2017 10:27 CH)

VPUB - Xử lý các tồn tại, hạn chế trong triển khai các tiểu dự án sinh kế thuộc Kế...(02/06/2017 10:21 CH)

VPUB - Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ(26/05/2017 3:20 CH)

<< < 1 2 3 4 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°