THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH ĐỐI VỚI BÀ TRẦN THỊ HIÊN

Đăng ngày 17 - 02 - 2017
100%

     TOÀ ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      TỈNH ĐIỆN BIÊN

         Số: 02 /TB-TA                                     Điện Biên Phủ, ngày 16 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU
TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

Kính gửi:

- Tòa soạn Báo Công ; Địa chỉ: 48A, Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Ban biên tập cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân Tối Cao; Địa chỉ: 48, Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; Địa chỉ: Tổ dân phố 20, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

- Căn vào Điều 388 Bộ luật tố tụng dân sự;

- Căn cứ vào hồ sơ việc dân sự đã thụ lý số: 10/2016/TB-TLVDS ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người mất tích "giữa:

*) Người yêucầu: Ông Đào Đức Sở - Sinh năm 1942

Địa chỉ: số nhà 63, tổ dân phố 22, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

*) Người bị yêu cầu: Bà Trần Thị Hiên

Địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: Nhà hàng ăn uống Ngọc Hiên, Khách sạn hàng không - Tổ dân phố 04, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Nội dung thông báo:

“Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo cho: Bà Trần Thị Hiên; Địa chỉ, nơi cư trú cuối cùng: Nhà hàng ăn uống Ngọc Hiên, Khách sạn hàng không - Tổ dân phố 04, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã biệt tích từ năm 2000 cho đến nay mà không không có tin tức xác thực về việc bà Hiên còn sống hoặc đã chết. Hiện nay bà Hiên ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Tổ dân phố 1 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để giải quyết việc Ông Đào Đức Sở - Sinh năm 1942; Địa chỉ: số nhà 63, tổ dân phố 22, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ tuyên bố bà Trần Thị Hiên mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, bà Trần Thị Hiên không có mặt thì Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên giải quyết vụ việc theo luật định”.

Trên đây là nội dung yêu cầu nhắn tin, Tòa án nhân dân thành phố rất mong được sự phối hợp của quý cơ quan.

Nơi nhận

Như kính gửi;

Lưu Hồ sơ.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH ĐỐI VỚI ANH LÒ VĂN CƯỜNG(10/08/2018 6:18 CH)

  Thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú đối với anh Lò Văn Cường(10/08/2018 6:11 CH)

  QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI ÔNG LÒ VĂN THANH(06/07/2018 11:35 CH)

  Thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú đối với ông Lò Văn Thanh (06/07/2018 2:42 CH)

  QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI ANH LƯU CÔNG LƯƠNG(15/06/2018 4:01 CH)

  Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với Anh Lưu Công Lương(15/06/2018 3:49 CH)

  Quyết định tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị Lò Thị Thơm(22/05/2018 10:08 CH)

  Thông báo tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị Lò Thị Thơm(22/05/2018 3:48 CH)

  Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Lê Thị Bình(27/02/2018 2:26 CH)

  Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Lê Thị Bình(27/02/2018 2:18 CH)

  Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với anh Cứ A Dểnh(23/01/2018 3:07 CH)

  Quyết định Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với Anh Cứ A Dểnh(23/01/2018 2:39 CH)

  Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Lò Thị Định(21/12/2017 10:05 CH)

  Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Lò Thị Định(21/12/2017 5:11 CH)

  Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Hoàng Thị Ven(31/10/2017 9:05 CH)

  Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Nguyễn Việt Hà(31/10/2017 9:04 CH)

  THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH ĐỐI VỚI BÀ TRẦN THỊ HIÊN(17/02/2017 3:14 CH)

  THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN THANH HƯNG(13/09/2016 4:24 CH)

  THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT ĐỐI VỚI BÀ TRẦN THỊ HOA (23/08/2016 5:29 CH)

  << < 1 > >> 

  Chỉ đạo điều hành

  Công khai gửi nhận văn bản

  °