THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN THANH HƯNG

Đăng ngày 13 - 09 - 2016
100%

      TOÀ ÁN NHÂN DÂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số: 08 /2016/QĐST - VDS                                  Điện Biên Phủ, ngày 06 tháng 9 năm 2016
V/v Thông báo tìm kiếm người vắng
mặt tại nơi cư trú.
         

QUYẾT ĐỊNH
THÔNG BÁO T
ÌM KIẾM
NG
ƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ

TOÀ ÁN NHÂN ĐÂN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ vào các Điều từ 383 đến Điều 386 Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ vào Quyết định giải quyết việc dân sự số 08 /2016/QĐST-VDS ngày 06/9/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo yêu cầu của chị Tạ Thị Quỳnh Hoa đối với:

Anh Nguyễn Thanh Hưng - sinh ngày 21/12/1984;

Nơi cư trú cuối cùng: Tổ dân phố 12, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

2.  Nội dung thông báo:

Tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo cho anh Nguyễn Thanh Hưng - sinh ngày 21/12/1984; Nơi cư trú cuối cùng: Tổ dân phố 12, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; đi khỏi nơi cư trú từ ngày 15/10/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Hưng ở đâu hoặc ai biết tin tức gì của anh Hưng thì xin thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (tổ dân phố 11, phường Him Lam, thành phổ Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) hoặc chị Tạ Thị Quỳnh Hoa (địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để giải quyết việc Hôn nhân và gia đình. Trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày thông báo nếu không có tin tức gì của anh Hưng thì chị Hoa sẽ yêu cầu Tòa án giải quyết Ly hôn với anh Hưng theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (06/9/2016), Thông báo này phải được đăng trên một trong các báo hàng ngày của Trung ương trong ba số liên tiếp, Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân Tối Cao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Điện Biên và Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của Trung ương ba lần trong ba ngày liên tiếp.

Chi phí cho việc đăng, phát thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú do chị Tạ Thị Quỳnh Hoa chịu.

4. Quyết định này đương nhiên hết hiệu lực trong trường hợp anh Nguyễn Thanh Hưng trở về.

Nơi nhận:

-   VKSND TPĐBP;                                                                                                                                                

-    Người yêu cầu (5 bản);

-    Lưu hồ sơ.

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH ĐỐI VỚI ANH LÒ VĂN CƯỜNG(10/08/2018 6:18 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú đối với anh Lò Văn Cường(10/08/2018 6:11 CH)

QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI ÔNG LÒ VĂN THANH(06/07/2018 11:35 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú đối với ông Lò Văn Thanh (06/07/2018 2:42 CH)

QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI ANH LƯU CÔNG LƯƠNG(15/06/2018 4:01 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với Anh Lưu Công Lương(15/06/2018 3:49 CH)

Quyết định tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị Lò Thị Thơm(22/05/2018 10:08 CH)

Thông báo tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị Lò Thị Thơm(22/05/2018 3:48 CH)

Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Lê Thị Bình(27/02/2018 2:26 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Lê Thị Bình(27/02/2018 2:18 CH)

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với anh Cứ A Dểnh(23/01/2018 3:07 CH)

Quyết định Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với Anh Cứ A Dểnh(23/01/2018 2:39 CH)

Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Lò Thị Định(21/12/2017 10:05 CH)

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Lò Thị Định(21/12/2017 5:11 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Hoàng Thị Ven(31/10/2017 9:05 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Nguyễn Việt Hà(31/10/2017 9:04 CH)

THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH ĐỐI VỚI BÀ TRẦN THỊ HIÊN(17/02/2017 3:14 CH)

THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN THANH HƯNG(13/09/2016 4:24 CH)

THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT ĐỐI VỚI BÀ TRẦN THỊ HOA (23/08/2016 5:29 CH)

<< < 1 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°