THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT ĐỐI VỚI BÀ TRẦN THỊ HOA

Đăng ngày 23 - 08 - 2016
100%

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Số: 07/2016/QĐST – VDS

V/v: Thông báo tìm kiếm ngưòi vắng mặt tại nơi cư trú  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Điện Biên Phủ, ngày 25 tháng 7 năm 2016 

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ vào các Điều từ 383 đến Điều 386 Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ vào Quyết định giải quyết việc dân sự số 07/2016/QĐST-VDS ngày 22/7/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

QUYẾT ĐỊNH

  1. Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo yêu cầu của ông Phạm Việt Đức đối với bà Trần Thị Hoa;

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Tổ dân phố 09, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

Nơi cư trú cuối cùng: số nhà 183, tổ dân phố 21, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tinh Điện Biên.

  1. Nội dung thông báo:

Tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo cho bà Trần Thị Hoa; sinh ngày 25/9/1991; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Tổ dân phố 09, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Nơi cư trú cuối cùng: số nhà 183, tổ dân phố 21, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; đi khỏi nơi cư trú từ ngày 22/11/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Hoa ở đâu hoặc ai biêt tin tức gỉ của bà Hoa thì xin thông báo cho Tòa án nhân dân thành phô Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (to dân phố 11, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) hoặc ông Phạm Việt Đức (Sỗ nhà 183, tổ dân phố 21, phường Tân Thanh, thành phô Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đê giải quyêt việc Hôn nhân và gia đình. Trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày thông báo nếu không có tin tức gì của bà Hoa thì ông Đức sẽ yêu cầu Tòa án giải quyết Ly hôn vói bà Hoa theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (25/7/2016), Thông báo này phải được được đăng trên một trong các báo hàng ngày của Trung ương trong ba số liên tiếp; cổng thông tin điện tử của Tòa án, ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (nếu có) và phát sóng trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của Trung ương ba lần trong ba ngày liên tiếp.

Chi phí cho việc đăng, phát thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú do ông Phạm Việt Đức chịu.

4. Quyết định này đương nhiên hết hiệu lực trong trường hợp bà Trần Thị Hoa trở về.

Nơi nhận:

- Người yêu cầu;

- VKS TPĐB

- Như điều 3;

- Lưu hồ sơ.

 

 

 

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH ĐỐI VỚI ANH LÒ VĂN CƯỜNG(10/08/2018 6:18 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú đối với anh Lò Văn Cường(10/08/2018 6:11 CH)

QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI ÔNG LÒ VĂN THANH(06/07/2018 11:35 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú đối với ông Lò Văn Thanh (06/07/2018 2:42 CH)

QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI ANH LƯU CÔNG LƯƠNG(15/06/2018 4:01 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với Anh Lưu Công Lương(15/06/2018 3:49 CH)

Quyết định tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị Lò Thị Thơm(22/05/2018 10:08 CH)

Thông báo tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị Lò Thị Thơm(22/05/2018 3:48 CH)

Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Lê Thị Bình(27/02/2018 2:26 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Lê Thị Bình(27/02/2018 2:18 CH)

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với anh Cứ A Dểnh(23/01/2018 3:07 CH)

Quyết định Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với Anh Cứ A Dểnh(23/01/2018 2:39 CH)

Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Lò Thị Định(21/12/2017 10:05 CH)

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Lò Thị Định(21/12/2017 5:11 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Hoàng Thị Ven(31/10/2017 9:05 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Nguyễn Việt Hà(31/10/2017 9:04 CH)

THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH ĐỐI VỚI BÀ TRẦN THỊ HIÊN(17/02/2017 3:14 CH)

THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN THANH HƯNG(13/09/2016 4:24 CH)

THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT ĐỐI VỚI BÀ TRẦN THỊ HOA (23/08/2016 5:29 CH)

<< < 1 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°