PHẠM VIỆT DŨNG

Đăng ngày 06 - 10 - 2016
100%

Họ và Tên: PHẠM VIỆT DŨNG

Ngày sinh: 25/3/1964.

Quê quán: Diễn Hoàng – Diễn Châu – Nghệ an.

Dân tộc: Kinh.

Học hàm học vị: Cử nhân kinh tế.

Ngày vào đảng: 17/12/1984 – Ngày Chính thức: 17/12/1986

Tin mới nhất

Nguyễn Văn Kiên(13/08/2018 9:49 CH)

NGUYỄN THANH SƠN(13/06/2018 1:28 SA)

PHẠM ĐÌNH QUẾ(12/06/2018 11:25 CH)

BÙI CHÂU TUẤN(12/06/2018 10:53 CH)

SÙNG A HỒNG(08/10/2016 9:40 CH)

GIÀNG A DÌNH(07/10/2016 9:40 CH)

NGUYỄN QUANG HƯNG(07/10/2016 1:32 SA)

HÀ QUANG TRUNG(07/10/2016 1:31 SA)

NGUYỄN CÔNG SƠN(06/10/2016 3:29 CH)

HOÀNG HẢI(06/10/2016 3:26 CH)

TRIỆU ĐÌNH THÀNH(06/10/2016 3:24 CH)

NGUYỄN ĐÌNH GIANG(06/10/2016 3:22 CH)

NGUYỄN VĂN TƯỞNG(06/10/2016 3:19 CH)

LÊ HỮU KHANG(06/10/2016 3:17 CH)

HOÀNG TIẾN DŨNG(06/10/2016 3:14 CH)

HÀ VĂN QUÂN(06/10/2016 3:09 CH)

NGUYỄN VĂN AN(06/10/2016 3:06 CH)

NGUYỄN NGỌC KỶ (06/10/2016 3:05 CH)

PHẠM VIỆT DŨNG(06/10/2016 2:54 CH)

PHAN VĂN THỐNG(06/10/2016 2:45 CH)

<< < 1 2 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°