Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
416 người đã bình chọn
1346 người đang online

NGUYỄN VĂN AN

Đăng ngày 06 - 10 - 2016
100%

Họ và tên: NGUYỄN VĂN AN

Ngày tháng năm sinh: 30/11/1968.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Ngày vào Đảng: 23/8/1999; Ngày chính thức: 23/8/2000.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công nghệ thông tin.

Lý luận chính trị: Cao cấp 

Tin mới nhất

TRẦN THANH NGHỊ(06/10/2016 5:35 CH)

SÙNG A HỒNG(06/10/2016 3:33 CH)

NGUYỄN CÔNG SƠN(06/10/2016 3:29 CH)

HOÀNG HẢI(06/10/2016 3:26 CH)

TRIỆU ĐÌNH THÀNH(06/10/2016 3:24 CH)

NGUYỄN ĐÌNH GIANG(06/10/2016 3:22 CH)

NGUYỄN VĂN TƯỞNG(06/10/2016 3:19 CH)

LÊ HỮU KHANG(06/10/2016 3:17 CH)

HOÀNG TIẾN DŨNG(06/10/2016 3:14 CH)

HÀ QUANG TRUNG(06/10/2016 3:11 CH)

HÀ VĂN QUÂN(06/10/2016 3:09 CH)

NGUYỄN VĂN AN(06/10/2016 3:06 CH)

NGUYỄN NGỌC KỶ (06/10/2016 3:05 CH)

NGUYỄN SỸ QUÂN(06/10/2016 2:59 CH)

PHẠM VIỆT DŨNG(06/10/2016 2:54 CH)

LÒ VĂN THOẠN(06/10/2016 2:53 CH)

PHAN VĂN THỐNG(06/10/2016 2:45 CH)

NGUYỄN QUANG HƯNG(06/10/2016 2:39 CH)

Nguyễn Thành Phong(04/10/2016 11:38 CH)

<< < 1 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°