Quy trình bổ nhiệm cán bộ

Đăng ngày 14 - 04 - 2009
100%

1. Điều kiện bổ nhiệm
     - Đạt tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước;
     - Trình độ chuyên môn: từ Đại học trở lên phù hợp công việc phụ trách;
     - Có đầy đủ hồ sơ cá nhân theo quy định;
     - Tuổi bổ nhiệm:
        + Cán bộ, công chức bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ;
        + Đối với chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng các huyện, thị xã, thành phố, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ);
     - Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
     - Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;
     - Thuộc đối tượng trong quy hoạch cán bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt (chức danh từ trưởng phòng và tương đương trở xuống do Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ phê duyệt; chức danh từ phó trưởng ngành và tương đương trở lên do Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình Ban Thường vụ tỉnh uỷ phê duyệt).
2. Hồ sơ bổ nhiệm bao gồm:
    - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý;
    - Văn bản đề nghị bổ nhiệm của cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức; đối với nguồn nhân lực từ nơi khác thì phải có văn bản đồng ý điều động, bổ nhiệm cán bộ của cơ quan, đơn vị đang quản lý cán bộ, công chức và văn bản đề nghị bổ nhiệm của cơ quan, đơn vị tiếp nhận cán bộ, công chức;
    - Bản nhận xét đánh giá cán bộ của cơ quan, đơn vị quản lý;
    - Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm;
    - Bản kiểm điểm cá nhân;
    - Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
    - Đối với các chức danh Trưởng các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện, có sự quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thì phải được sự đồng ý bổ nhiệm chức danh này của cơ quan, đơn vị quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ.
Hồ sơ bổ nhiệm được lập thành hai bộ, một bộ gửi về Sở Nội vụ, bộ hồ sơ còn lại gửi về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
     *Ghi chú: Đối với các trường hợp bổ nhiệm lại, thực hiện như việc bổ nhiệm lần đầu, chỉ khác quy định tuổi bổ nhiệm lại còn đủ ít nhất 01 nhiệm kỳ 5 năm.
    - Những chức danh Phó khi giao quyền hoặc giao phụ trách phải được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh Trưởng đó đồng ý thì cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ mới được Quyết định giao quyền hoặc phụ trách và cho hưởng phụ cấp chức vụ Trưởng của chức danh đó (khi chưa có trưởng, đồng thời tổ chức đó có ít nhất 3 người trở lên)

Tin mới nhất

VPUB - Điện Biên nhiều nỗ lực trong Cải cách hành chính(17/12/2018 7:28 CH)

VPUB - Kết quả đáng mừng trong công tác cải cách hành chính của tỉnh Điện Biên(08/10/2018 10:38 CH)

VPUB - Năm 2017, Điện Biên xếp thứ 24 về chỉ số cải cách hành chính trong cả nước(19/07/2018 7:55 CH)

VPUB - Điểm sáng trong CCHC tại huyện vùng cao Mường Nhé(29/06/2018 1:22 CH)

VPUB - Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức(08/06/2018 10:56 CH)

VPUB – Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017(08/02/2018 8:06 CH)

VPUB - Phòng Cảnh sát Giao thông cải cách thủ tục hành chính vì nhân dân phục vụ(08/11/2017 5:27 CH)

VPUB - Văn phòng UBND tỉnh có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016 cao nhất trong các sở,...(22/08/2017 5:23 CH)

VPUB - Điểm sáng cải cách thủ tục hành chính ở xã Chà Cang huyện Nậm Pồ(30/06/2017 3:12 CH)

VPUB - Hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại Mường Tong(29/06/2017 9:39 CH)

VPUB - Ủy ban nhân dân xã Mường Nhé: Cải cách để phục vụ tốt hơn(14/05/2017 12:18 SA)

VPUB – Tập trung những nội dung dễ gây bức xúc cho người dân, tổ chức(08/04/2017 4:03 SA)

VPUB - Hiệu quả lớn từ dịch vụ bưu chính công ích(02/04/2017 9:48 CH)

Mẫu biểu tổng hợp báo cáo chất lượng cán bộ công chức, viên chức(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình bổ nhiệm cán bộ(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình thành lập hội, tổ chức phi chính phủ(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình giải quyết việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận đối với cán bộ công chức cấp xã,...(13/04/2009 12:00 SA)

Quy trình giải quyết việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận, tuyển dụng đối với cán bộ công...(13/04/2009 12:00 SA)

<< < 1 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°