Quy trình giải quyết việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận, tuyển dụng đối với cán bộ công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện

Đăng ngày 13 - 04 - 2009
100%

A. HỒ SƠ ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1. Đơn xin chuyển công tác
2. Quyển lý lịch cán bộ, công chức, viên chức;
3. Bản sao các loại giấy tờ: Giấy khai sinh, giấy chứng nhận sức khỏe do đơn vị y tế cấp huyện trở lên cấp;
4. Các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng (bản sao công chứng);
5. Quyết định tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền; Các quyết định khen thưởng, kỷ luật; Các quyết định khác có liên quan;
6. Các bản tự kiểm điểm nhận xét đánh giá hàng năm;
7. Các bản nhận xét, đánh giá của cơ quan đối với cán bộ, công chức
8. Đơn, thư kèm văn bản thẩm tra, xác minh, biên bản, kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
9. Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
10. Văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ quan mà cán bộ, công chức, viên chức xin chuyển đến.
Thời gian giải quyết công việc: 07 ngày (ngày làm việc) đối với hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: Không thu.

B. HỒ SƠ THUYÊN CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1. Đơn xin chuyển công tác
2. Quyển lý lịch cán bộ, công chức, viên chức
3. Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức
4. Bản sao các loại giấy tờ: Giấy khai sinh, giấy chứng nhận sức khỏe do đơn vị y tế cấp huyện trở lên cấp;
5. Các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng;
6. Quyết định tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền; Các quyết định khen thưởng, kỷ luật; Các quyết định khác có liên quan;
7. Các bản tự kiểm điểm nhận xét đánh giá hàng năm;
8. Các bản nhận xét, đánh giá của cơ quan đối với cán bộ, công chức, viên chức;
9. Đơn, thư kèm văn bản thẩm tra, xác minh, biên bản, kết luận của cơ quan có thẩm quyền;
10. Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức
11. Văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ quan mà cán bộ, công chức, viên chức xin chuyển đến.
+ Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chuyển sang khối đảng, đoàn thể thì phải có ý kiến tiếp nhận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
+ Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chuyển sang khối doanh nghiệp thì phải có văn bản đồng ý tiếp nhận của doanh nghiệp
+ Trường hợp xin chuyển ra ngoài tỉnh (về các cơ quan nhà nước) thì chưa cần thiết phải có văn bản đồng ý của cơ quan tiếp nhận.
Thời gian giải quyết công việc: 07 ngày (ngày làm việc) đối với hồ sơ hợp lệ (Trường hợp cấp giấy cho đi liên hệ công tác);
+ Trường hợp đã có văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền(Đối với chuyển ra ngoài tỉnh) thì thời gian giải quyết: 05 ngày (ngày làm việc).
Lệ phí: Không thu.

C. HỒ SƠ TIẾP NHẬN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Tiếp nhận đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức từ cơ quan đảng, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước hoặc từ các cơ quan, đơn vị ngoài tỉnh về nhận công tác tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên
1. Đơn xin chuyển công tác
2. Quyển lý lịch cán bộ, công chức, viên chức
3. Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức
4. Bản sao các loại giấy tờ: Giấy khai sinh, giấy chứng nhận sức khỏe do đơn vị y tế cấp huyện trở lên cấp;
5. Các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng;
6. Quyết định tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền; Các quyết định khen thưởng, kỷ luật; Các quyết định khác có liên quan;
7. Các bản tự kiểm điểm nhận xét đánh giá hàng năm.
8. Các bản nhận xét, đánh giá của cơ quan đối với cán bộ, công chức, viên chức;
9. Đơn, thư kèm văn bản thẩm tra, xác minh, biên bản, kết luận của cơ quan có thẩm quyền;
10. Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
+ Trường hợp tiếp nhận cán bộ, công chức từ khối Đảng, đoàn thể phải có văn bản đồng ý cho chuyển của cơ quan Đảng, đoàn thể đang quản lý cán bộ, công chức;
+ Trường hợp tiếp nhận cán bộ, công chức từ doanh nghiệp phải có văn bản đồng ý cho chuyển của doanh nghiệp (cá nhân phô tô sổ BHXH);
+ Trường hợp tiếp nhận cán bộ, công chức từ cơ quan Nhà nước ngòai tỉnh phải có văn bản đồng ý cho chuyển hoặc giấy liên hệ công tác của cơ quan có thẩm quyền;
11. Văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ quan mà cán bộ, công chức, viên chức xin chuyển đến.
Thời gian giải quyết công việc: 07 ngày (ngày làm việc) đối với hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: Không thu.

D. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1. Túi đựng hồ sơ (theo mẫu 01B-BNV/2007);
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, đơn vị nơi cá nhân đang công tác và học tập;
3. Đơn xin tuyển dụng theo mẫu quy định của Bộ Nội vụ;
4. Giấy khai sinh;
5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp (có giá trị trong 6 tháng kể từ ngày được cấp)
6. Bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ (trường hợp chưa được cấp bằng thì phải có Quyết định tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do nhà trường, cơ sở đào tạo cấp);
7. Bằng tốt nghiệp THPT, THCS (bản sao công chứng);
8. Các giấy tờ ưu tiên khác phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
Hồ sơ phải có dấu niêm phong ở 4 góc mặt sau của hồ sơ, do cơ quan, đơn vị, trường học, các cơ sở đào tạo của người xin tuyển dụng chịu trách nhiệm niêm phong (đối với hồ sơ gốc).
Thời gian giải quyết công việc: 07 ngày (ngày làm việc) đối với hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: Không thu.

E. HỒ SƠ BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀO NGẠCH
1. Văn bản đề nghị bổ nhiệm công chức, viên chức vào ngạch của các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố;
2. Bản nhận xét đánh giá của cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng công chức dự bị và viên chức hợp đồng lần đầu thử việc;
3. Bản nhận xét đánh giá của người được phân công hướng dẫn tập sự trong thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị đối với công chức dự bị;
4. Bản kiểm điểm cá nhân của công chức dự bị, viên chức hợp đồng lần đầu thử việc;
5. Quyết định của Sở Nội vụ về việc thực hiện chế độ công chức dự bị, hợp đồng thử việc lần đầu của công chức, viên chức;
6. Bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ (bản sao công chứng).
Thời gian giải quyết công việc: 07 ngày (ngày làm việc) đối với hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: Không thu.

Tin mới nhất

VPUB - Điện Biên nhiều nỗ lực trong Cải cách hành chính(17/12/2018 7:28 CH)

VPUB - Kết quả đáng mừng trong công tác cải cách hành chính của tỉnh Điện Biên(08/10/2018 10:38 CH)

VPUB - Năm 2017, Điện Biên xếp thứ 24 về chỉ số cải cách hành chính trong cả nước(19/07/2018 7:55 CH)

VPUB - Điểm sáng trong CCHC tại huyện vùng cao Mường Nhé(29/06/2018 1:22 CH)

VPUB - Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức(08/06/2018 10:56 CH)

VPUB – Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017(08/02/2018 8:06 CH)

VPUB - Phòng Cảnh sát Giao thông cải cách thủ tục hành chính vì nhân dân phục vụ(08/11/2017 5:27 CH)

VPUB - Văn phòng UBND tỉnh có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016 cao nhất trong các sở,...(22/08/2017 5:23 CH)

VPUB - Điểm sáng cải cách thủ tục hành chính ở xã Chà Cang huyện Nậm Pồ(30/06/2017 3:12 CH)

VPUB - Hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại Mường Tong(29/06/2017 9:39 CH)

VPUB - Ủy ban nhân dân xã Mường Nhé: Cải cách để phục vụ tốt hơn(14/05/2017 12:18 SA)

VPUB – Tập trung những nội dung dễ gây bức xúc cho người dân, tổ chức(08/04/2017 4:03 SA)

VPUB - Hiệu quả lớn từ dịch vụ bưu chính công ích(02/04/2017 9:48 CH)

Mẫu biểu tổng hợp báo cáo chất lượng cán bộ công chức, viên chức(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình bổ nhiệm cán bộ(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình thành lập hội, tổ chức phi chính phủ(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình giải quyết việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận đối với cán bộ công chức cấp xã,...(13/04/2009 12:00 SA)

Quy trình giải quyết việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận, tuyển dụng đối với cán bộ công...(13/04/2009 12:00 SA)

<< < 1 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°