Dienbien.gov.vn - Sáng nay ngày 23/10, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên đồng tổ chức Hội thảo “Tăng cường an sinh xã hội đối với dân tộc thiểu số (DTTS) hướng tới sinh kế bền vững” nhằm chia sẻ, trao đổi về kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với DTTS, đề xuất