Dienbien.gov.vn - Ngày 29/10, UBND tỉnh có Quyết định phân bổ gạo hỗ trợ học sinh đợt 2 năm học 2014 – 2015 theo Quyết định số 36/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, phân bổ hơn 2.600 tấn gạo để hỗ trợ 3 tháng cuối học kỳ I năm học 2014 - 2015 cho 54.480 học sinh tại 223 trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.