Dienbien.gov.vn  - Sáng ngày 20/4, UBND tỉnh và Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đã thống nhất tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Đảng ủy Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam; thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa UBND tỉnh với tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam;